top of page

Vad leder vart? Trettondagen


Matt 2:1–12 Jesus, världens ljus

Trettondagen är missionens dag. De vise männen har kommit att symbolisera

olika världsdelar där människor sätter tro till Jesus som Messias

och världens frälsare. Matteus angav inte hur många de vise männen

var, bara att de hade tre gåvor. Matteus skrev inte heller att de uppvaktade

kungasonen i stallet, utan i ett hus. Av allt att döma hade Maria

och Josef både omskurit barnet vid åtta dagars ålder och besökt templet

vid Marias reningsakt 33 dagar senare, innan de vise männens besök.


Gud förbereder länder och folk för budskapet om Jesus. På Jesus tid

väntade man allmänt på en befriare, också i Rom och i österlandet. Så

att stjärntydarna gav sig iväg är helt förståeligt. Man kunde tala om en

naturlig kunskap som fanns dold i det folkliga medvetandet. Men den

kunskapen räckte inte till. De vise männens naturliga tänkande förde

dem till Jerusalem och kungaborgen där. Det misstaget höll på att kosta

dem livet. De behövde få hjälp av Skriften för att hitta fram.


Viktor Rydbergs dikt Betlehems stjärna, sången ”Gläns över sjö och

strand”, tonsatt av Alice Tegnér exemplifierar det här. Rydberg var

mycket intresserad av fornnordisk mytologi och magi (jfr dikten Tomten)

och också väl insatt i teosofi. Och där stannade han. Den så populära

sången leder tyvärr ingen vart. En sång handlar inte om julens budskap

bara för att man lånar ord som ”stjärna”, ”judaland”, ”barnet”, ”barnen”

och ”herdar”. Julevangeliet talar inte om att barn och herdar såg någon

stjärna som de följde, inte heller att barnet vaknade till en korus av röster.

Där fokus blir på astrologi och ”fördold” kunskap blir det tyvärr som

i Rydbergs fall och i nutida andliga strömningar att såväl Jesus gudom

som treenigheten förnekas. Och därmed allt.


Jesus sade om sig själv de radikala orden: ”Jag är världens ljus.” Han

är inte bara en förmedlare av ljuset. Han är personligen ljuset. Men,

talar inte texten om att stjärnor leder oss? Ska vi med stjärnornas hjälp

börja förutsäga framtiden? Vi behöver lägga märke till en viktig skillnad.

De vise männen såg något som hade hänt. Jesus talar i sitt tal om de

yttersta tiderna också om himlatecken: solen ska förmörkas, månen inte

ge något ljus och stjärnor ska falla från skyn. Astrologin däremot tror sig

kunna förutsäga framtiden. Den är ofta förenad med tillbedjan av gudar

och makter, en tillbedjan som ofta riktas mot stjärnhimlen och solen.


Tro på stjärnornas inverkan på livet har en tendens att binda människor.

De vise männen böjde knä framför Jesus. De frigjordes, av Guds tilltal i

drömmen, att ta nya vägar.


Fader, du som ledde de vise männen

att se det stora ljuset, Jesus Kristus

ge oss också vishet till

att ständigt söka oss till honom

och med vårt liv och våra gåvor

ge honom vår hyllning.

Genom honom, vår herre.

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

Comments


bottom of page