top of page

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera finns. 1. Alla kristna är jämbördiga. på Luthers tid fanns en klar uppdelning mellan präst och lekmän, som också kom fram i att den katolska kyrkan alltfort har prästvigningen som ett sakrament. Luther lyfte fram det allmänna prästadömet, att alla kristna är präster, det är bara uppgifterna som skiljer. Fortfarande så viktigt att inse!


2. Vardagen

Livet delades upp i heligt och mindre heligt. De mest heliga fanns i klostren. Reformationen betonade att tron handlar om vardagen, tron levs ut i vardagen och det är där helgelsen sker.


3. Tillbedjan, att älska sin medmänniska

Att älska Gud är att älska sin medmänniska.


4. Synen på arbetet.

Alla arbeten som bygger upp livet är en gudstjänst. Den så allmänna synenatt det sitter en ”luther på vår axel” och tvingar oss att prestera är en myt. Reformationen lyfte fram arbete som något positivt och ska kombineras med vila.


5. Nåden

Inga presentationer gör oss dugliga inför Gud. Det är endast Jesus försoningsgärning som gäller. Och det i sin tur ger kraft. Krav i alla dess former binder livet, nåden frigör.


6. Lag och evangelium

Guds goda lag, buden behövs, de visar på vår ”sjukdom”, vår oförmåga att uppfylla dem, de hjälper oss att se vad som är rätt och fel och att förstå att vi behöver en Frälsare.

7. Stjärnan och kärnan

Bibeln ska läsas utifrån dess kärna och stjärna. Jesus Kristus.


8. Det trinitariska

Luther delade upp trosbekännelsen i tre delar, de tre trosartiklarna. Så oerhört viktigt att se på allt i livet ”tinitariskt: Det som Gud skapat, hur det gått sönder och hur Gud vill bygga upp och kommer slutgiltigt att bygga upp allt igen.


9. Gudsbilden

Det ovanända innebär också tron på Gud som vår himmelske far, en Frälsare och hjälparen den helige Ande. På Luthers tid hade synen på Jesus blivit sträng och därmed utvecklades behovet av helgon i alla dess former.


10. Personalismens föregångare

Luther sägs ofta vara början på vår tids individualisering. Individen mot kollektivet, institutionen. Men nej, han står för vägen mellan den själviska individualiseringen och den kollektiva syn där individens värde utplånas. Han betonade den enskildes värde men samtidigt också församlingens, gemenskapens betydelse. Han kan anses vara en föregångare till personalismen som både betonar individens värde och gemenskapens betydelse för att den enskilde ska finna sig själv.


11. Bibeln översatt

Luther gjorde ett oerhört arbete i att göra det möjligt för den enskilde kristne att läsa Bibeln på sitt eget språk (tyska), likaså att predikningar skulle vara på folket eget språk, inte latin och att alla skulle få ta del av både bröd och vin i nattvarden.


12 De tre skatterna

Luther lyfte fram urkyrkan och fornkyrkans tre skatter: Trosbekännelsen, buden och bönen Fader vår och visade att hela det kristna livet bygger på dem.


Det finns mera, det blev nu 12 saker spontant nedskrivna. Sen var Luther inte, och gjorde inte heller anspråk på att vara, något helgon. Hans skrifter i hög ålder mot judarna, måste vi ta avstånd ifrån.


Men visst utgör de 12 punkterna alltfort utmaningar.

5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

コメント


bottom of page