top of page

Välsignad vare han! Andra söndagen i advent


Luk 21:25–36 Din konung kommer i härlighet


Advent betyder ankomst. Adventstiden är en väntans tid som bryter

sönder tidsbegreppet. Vi befinner oss både i det som var, är och det som

ska komma. Egentligen är det inte så märkligt. Gud är evig och utanför

den begränsning som heter tid.


Advent är psalmers och sångers gyllene tid. Och så ska det vara. Det

började redan med första advents mäktiga hosiannahymn. Vi tillber

Herren och ber till honom i alla tre tempusformer.


Då. Vi ropar ut: ”Välsignad vare han som kom!” Vad skulle livet vara

om Gud inte sänt Jesus! Vi skulle inte ha vetat mycket om Gud. Vi

skulle inte haft en personlig Gud. Vi skulle inte ha erfarit hans kärlek

och upprättelse av oss människor. Vi skulle ha dignat under skuldens

börda, varit utan hopp vid käras gravar och utan Guds kraft i vårt vardagsliv.

Eller som man formulerade det i fornkyrkan:

”Om inte ditt ord blivit kött och bott ibland oss skulle vi inte veta att

det finns en förbindelse mellan Gud och vår värld.

Och vi skulle inget annat haft än förtvivlan.”

Tack och lov att du Jesus kom!


Nu. Vi ropar ut. ”Välsignad vare du som kommer!” Det gäller i dag.

I våra liv, i församlingsliv och under det nya kyrkoåret. Varje gång vi

deltar i nattvardshymnen Sanctus och sjunger ”Hosianna i höjden, välsignad

vare han som kommer i Herrens namn” bejakar vi vår vilja att ta

emot Herren som kommer till oss i bröd och vin.

Herren kommer till oss i dag. Adventspsalmerna betonar det gång på

gång. ”Jesus från Nasaret går här fram, än som i gången tid ..., ”Bered en

väg för Herran, … Han kommer han som fjärran ... ”

Tack och lov att du Jesus, genom din Ande, kommer in i våra liv också

i dag!


Sen. Vi bekänner. ”Välsignad vare du som ska komma”! Andra söndagen

i advent påminner oss om vårt hopp. Jesus ska komma tillbaka.

Tillvaron slutar inte i kaos och djävulskap utan i Jesus herravälde.

Tack och lov att, du Jesus, ska komma!


Bibeltexten om Människosonens ankomst är brännande aktuell. Socialvetare

och psykologer säger att det före andra världskriget fanns en

fördold oro, som med atomvapnens intrång ledde till en uppenbar oro

under kalla krigets dagar. Västerlandets normlöshet, familjesplittring

och rotlöshet har lett till att många i dag bär på en fördold ångest. Vi

kan börja ana oss till den uppenbara ångest som Jesus talade om då

människorna skall stå rådlösa inför vågornas och havets dån och skräck

kommer över världen. (Luk 21:25–26)


Adventstiden kommer med ett paradoxalt budskap: När alla andra

hukar sig, räta på er! Jesus kommer! Befrielsen är nära. Kärlekslösheten

tilltar, men ni – håll er vakna i kärlek och omsorg.


Himmelske Far,

hjälp oss att leva i nuet,

öppna och vakna för livets möjligheter.

Vi lämnar det förflutna, nuet och framtiden i din hand.

I Jesus namn.

6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

Comments


bottom of page