morsdagsdikt

Bön för mammor

Gud, livets källa. Vi ber för mammorna i vår värld.

En tänkte med glädje på fostret som i magen vände, den andra blott ångest och oro kände. En födde sitt barn så lekande lätt, den andra fick kämpa med tårar och svett.

En på BB barnet med glädje åt pappan fick ge, en annan förgäves också andra om hjälp ville be. En följde sitt barn som Maria i lidande och nöd, en annan övergav det redan i fosterlivet till död.

För mammor av alla slag vi ber i dag.

Det finns så mycket en mor ska kunna ... föda och nära, fostra och lära, städa och baka, vara hustru och maka, sitta vid barnets säng, gråta och le, dela mannens säng, för någon i väl, för någon i ve.

Det finns så mycket en mor borde vara: finna sig själv bland midjemått ha koll på diet och vikt i stort som smått bygga karriär och räcka till för alla och svara när uppgifter vill kalla.

Att bara få leva och älskad vara, om det ber vi för en stor mödraskara. För mammor av alla slag, vi ber dig, Gud, i dag.

84 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Den fruktansvärda situationen i Ukraina sätter igång både, tack och lov, spontana hjälpaktioner men också funderingar. För min del är funderingarna tre till antalet. Tanken går förstås till ondskan. H

Luk 11:14–23 (Mark 9:17–29) Jesus segrar över ondskans makter Skulle Jesus ha haft rum i dagens kyrka? Debattens vågor skulle gå höga om de händelser som evangelisterna berättar om skulle äga rum mit

Luk 7:36–50 Bön och tro Tänk om en lättfotad barbröstad kvinna skulle komma stortjutande in i kyrkan och där knäböja med alla de andra vid nattvardsbordet! Det är något av det som händer i texten om k