top of page

Hjärtats jordmån

Andra söndagen före fastetiden

(Sexagesima)

Luk 8:4–15 Sådden av Guds ord

Varför tog inte alla emot Jesus budskap? Han var ju världshistoriens

största predikant. Ingen har varken förr eller senare talat som han. Jesus måste själv ha funderat på saken. Hans svar finns i liknelsen om de olika sädesåkrarna. Hans jordanalys är dagsaktuell – låt oss därför lyssna till vad han sade. Det handlar nämligen också om oss.

Vägkanten – hårdheten

En del av sådden föll på upptrampade stigar där marken var hård. Fåglarna plockade i sig sädeskornen. Varje pedagog känner till det: ”Det var som att slå vatten på en gås.” ”Det går in genom ena örat och ut genom det andra.” Jesus måste smärtsamt notera att budskapet inte gick hem. Tvärtom, det motarbetades. Hans predikan i hemstaden Nasaret slutade till och med i mordförsök på predikanten. Jesus avslöjar i sin förklaring av liknelsen att det ytterst är motståndaren med stort M, den onde som plockar bort utsädet.

Stengrunden – ytligheten

Somt föll på stengrunden, där fanns bara litet, men varm mylla. Säden grodde snabbt, men växten vissnade lika snabbt. Åhöraren tänds fort, blir hängiven, men lika snabbt drar man sig undan när motstånd kommer. ”Liten panna blir fort het”, sade man visst förr. Ytligheten blir livsinnehållet. Jesus såg med smärta hur många drog sig undan när man mötte motstånd. Jaget med stort J, ”köttet” i gammalt kristet språkbruk, träder fram. Det vill inte låta sig besegras av det nya.

Tistlar – världsliga bekymmer

Somt föll bland tistlarna. Det grodde och växte men ogräset förkvävde det. Jesus namnger tistlarna: världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och olika begär. Att odla ogräs och säd samtidigt går inte. Med smärta såg Jesus hur pengarna förkvävde det inre livet hos den rike ynglingen och andra med honom. Världen med stort V kväver livet.

Den goda jorden – ofantlig skörd

Men så kommer Jesus till huvudpoängen i sin liknelse. Han talar om en skörd som gav till och med trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt. Något sådant hade man aldrig sett. Vilken himmelsk skörd, vilket under! Jesus såg med glädje hur människors liv förvandlades där han gick fram. Den ena människan efter den andra reste sig upp i frimodig tro på förlåtelsens ord, i självrespekt och livstro. Med facit i hand kan vi konstatera att Jesus hade rätt. Jesusplantan växer fortfarande.

Är det inte förunderligt? Jesus scanning av hjärtat håller också idag.

Två frågor blir hängande i luften: Hurudan är din och min jordmån?

Och kan jordmånen förändras? Svaret på den andra frågan måste vara ett ja. Jesus ropar ju ut sitt angelägna: ”Hör, lyssna!” Det utropet skulle ha varit onödigt om hjärtats jordmån var omöjlig att förändra. Och med tanke på den första frågan:


O Gud,

låt ditt ord

som senapskornet

växa i mitt inres trädgård

och som

en god surdeg

genomsyra allt i mitt liv.

i Jesus namn.


Utdrag ur Salo, Andaktsbok


17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

Komentáře


bottom of page