top of page

Frihet är det bästa ting Självständighetsdagen

Apg 17:24–30 Välsigna och bevara vårt land

Remembering the Past, Shaping the Future, att minnas det förflutna är

att skapa framtiden, står det på en pins man får vid förintelsemuseet i

Jerusalem. Jag gjorde 1993 en resa till Karelska näset tillsammans med

krigsveteraner och anhöriga till de Larsmo- och Öjabor som under vinterkriget

stupade vid Summa. Avtäckningen av minnesmärket blev en

gripande stund. Samtalen med krigsveteranerna och deras möte med

de gamla stridsplatserna kom att etsa sig fast i mitt minne. Resan öppnade

mina ögon. Jag insåg något av de umbäranden veteranerna hade

genomlevt under krigsåren och senare. Det fick mig att uppskatta ännu

mer värdet av vårt lands självständighet. Vänkontakterna till Lettland

under början av 90-talet när Lettland återfått sin självständighet underströk

samma sak. Varje tillfälle, oberoende om man samlades i Larsmo

i Finland eller Dubulti i Lettland, skulle avslutas med ländernas nationalsånger.

Aldrig har jag känt mig så fosterländsk som då. Jag insåg att

Lettlands svåra situation under den sovjetiska tiden också hade kunnat

vara vår.

Ett lands självständighet är viktig, också om det finns en baksida av

allt. Fosterländskhet kan också förvandlas till en nationalistisk fanatism

som inte ser längre än de egna landsgränserna.

Finlands tidigare president Urho Kekkonen skriver i sin bok ”Tamminiemi”

att Finlands självständighet ska återerövras varje dag. Självständigheten

kan hotas av yttre makt, men också i demokratins namn

ges bort som det tyska folket gjorde under nazismens tid. EU-projektet

har många goda sidor, men allvarliga frågor måste ställas:

• Fri konkurrens och lika villkor tycks leda till kontroll och en uppsjö

av direktiv.• De öppna gränserna ersätts av en internationell världspolis.

• Toleransen som modeord slår paradoxalt hårt mot dem som är av

annan åsikt, inte minst på etikens område.

• Det finns liten insyn i maktapparaten men samtidigt hård kontroll

av den enskilda individen.

• Man kräver demokrati hos de länder som ska tas med i gemenskapen

samtidigt som man går mot en ökad styrning av EU:s maktapparat,

med mindre demokrati som följd.


Demokrati i sig är bra så länge man ser den som skydd mot egoismen

och maktvälde och den förenas med transparens i beslutsfattande och

en realistisk möjlighet till överblick av det hela. EU budgeten handlar

om så hisnande summor att det är en omöjlig uppgift att fungera som

revisor. Att läsa dagstidningen med Uppenbarelseboken i åtanke ger allvarliga

aspekter. Uppenbarelsebokens läsare hade svårt att förstå vad

som där avhandlades. I dag finns tekniska möjligheter att förverkliga

märket på pannan och handleden. Försök görs. De otaliga världsproblemen

ropar på Ledaren. Antikrist har en beställning i dag.

För en kristen gäller det att leva i vaksamhet och veta att det finns

något som är ännu viktigare än den yttre friheten. Vad hjälper det hur

fri man än är att handla hur man vill, tänka fritt och säga högt, om man

är bunden i sitt inre? Vad hjälper det att bära medaljer på bröstet och

bli bjuden till slottets självständighetsbal om det inre är bundet av hat,

bitterhet och hämnd? Är självständighet ytterst att i sitt inre vara fri att

göra vad Jesus kärlek vill?


Gud, bevara vår yttre,

men framför allt vår inre självständighet.

I Jesus namn.


Utdrag ur Salo, Andaktsbok. Boken innehåller också uppslag för veckans olika dagar med möjlighet till fördjupning av veckans tema.


3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

bottom of page