top of page

Ett rop till mänskligheten Elfte söndagen efter pingst


Luk 19:41–48 Kallelsetider

Vad är tillvarons första rop? Finns det ett rop som ständigt går genom

hela mänskligheten? Jag tror det. Guds rop.

När människan i sin olydnad hade vänt Gud, hans vilja och hans ord

ryggen började hon gömma sig, skämmas och spela rollspel. Rädsla kröp

in i tillvarons innersta. Människan blev rädd på tre plan: för sig själv, för

medmänniskan och Gud. Människan började kämpa med tre grundläggande

frågor i livet: Vem är Gud? Vem är jag? Vem är min nästa? Allt det

avslöjar 1 Mosebokens tredje och fjärde kapitel för oss.


Men så hörs Guds rop. Ett rop fyllt av kärlek och nöd. Ropet går

genom tillvaron, varje århundrade, varje generation, varje människa,

varje cell. ”Människa, var är du?” (1 Mose 3:9). Gud vet förstås var

vi är. Men han vill att vi ska komma fram. Han söker oss och gör det

möjligt för oss att finna honom. Och samtidigt öppnas svaren på de tre

grundfrågorna.


Gud söker

• en mänsklighet. Han gör det så intensivt att han blir en av oss.

Vid en alldeles speciell tid blev det en så kallad kairos-tid. Tiden

var inne. Jesus föddes.

• en nation. ”Land, land, hör Herrens ord”, ropade den gråtande

profeten Jeremia ut till ett land som inte ville höra. Ett land kan

ha speciella tider när Gud ropar.

• en församling. Alla sändebreven i Uppenbarelseboken har en sak

gemensam: ”Hör, hör, du som har öron att höra med.” Herren

söker sin församling och står utanför församlingsdörren och bultar.

Varje församling har sin speciella besökelsetid.

• en familj. ”Ni kan inte tjäna både Herren och andra gudar. Välj i

dag vem ni vill tjäna” ropade Josua ut till folket och tillade: ”Jag och mitt hus vill tjäna Herren.” (Jos 25:5 i 1917 års övers) Familj och släkt har sin besökelsetid.

• dig. Han vill se hela dig, han vill möta hela dig. Kom fram ur gömstället

oberoende av vilket namn det har, om det sedan är skam,

rädsla eller skuld.


Tillvarons första rop hörs också i dag. Kallelsen har två toner. Den ena:

”Hör, du som har öron att höra med.” Och den andra: ”I dag är frälsningen

dag”, i morgon kan det vara för sent. De två tonerna uttrycker

båda angelägenhet och allvar. Lukas berättar om hur Jesus skakar av

gråt när han ser staden Jerusalem framför sig och anar att den inte skulle

ge akt på sin besökelsetid. Knappt fyrtio år senare besannades Jesus oro.

Vid Jerusalems och templets förstörelse jämnades staden med marken.


Livet består av viktiga val och vägskäl. Ett vägval får konsekvenser.

”Välj i dag vem ni vill tjäna!” Att vara likgiltig inför Jesus är också ett

val. Hela den röda tråden i Bibeln är Guds rop, Guds sökande efter oss

människor och en mänsklighet som gått bort ifrån honom. Visst har du

vänt om? För omvändelse till Jesus är inte bara frånvändelse från det

som förstör livet utan också tillvändhet till livet, till medmänniskan, till

det som du var ämnad för.


Himmelske Far

Ingen kan komma till dig om du inte

i din kärlek kallar och drar.

Därför

besök oss, ge väckelse- och förnyelsetider

i vårt eget liv, församling, vårt land, ja hela vår värld.

Hjälp oss att akta på din kallelse och leva i den

så att Jesus får lön för sin kärleksfulla möda.

Om det ber vi genom honom, vår Frälsare och Herre.

16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

Comentarios


bottom of page