top of page
Boris_berättar.jpg

Föreställningar

Under Jakobsdagarna sommaren 2013 framfördes föreställningen Den stora berättelsen i sin helhet två gånger i Rotundan, Campus Allegro, i Jakobstad. Jag återgav texten, trubadur Håkan Streng gestaltade folkskarans reaktioner på det Jesus gjorde, allt i regi av skådepelare Lasse Hjelt.

 

Sen har det blivit Maxmo församlingshem, teatern i Nässjö i Sverige, Våroas i Munksnäs kýrka, biografen Bio Rex i Karleby, Vasa baptistkyrka, Kulturhuset Dux i Kristinestad, Esse församlingshem, Gadolina vid Åbo Akademi, Pedersöre kyrka, Malax kyrka, Korsnäs församlingshem, Terjärv skola (MI), Sundom kyrka, Borgå domkyrkoförsamlings församlingshem, Sibbo kyrka, Åbo svenska församlingshem, åldringshemmet Hötorgscentret i Jakobstad, Rotundan under Jakobsdagarna på nytt 2016, vid sommarläger i Pieksämäki 2016, hösten 2016 i Teljä kyrka i Björneborg, Houtskär församlingshem, Pargas församlingshem och  Västanfjärd kyrka och hösten 2017 i Hangö kyrka och Frans Henrikssons salen i Närpes.

 

Föreställningen har också framförts för gymnasieklass vid Kimitoöns gymnasium och i tillämpliga delar för lågstadiebarn i Malax lågstadieskolor. Vid sommarläger i Pieksämäki 2016 gjordes också Den stora berättelsen som en kurs, så att ett avsnitt i gången återberättades, genomgicks med möjlighet till frågor. Samma koncept avändes vid en öppen sommarbibelskola åtta kvällar i Jakobstads kyrka 2017.. Hästen 2019 användes materialet vid seniordagar på Klippan i Munsala så att jag berättade fyra kapitel i gången, gav reflektioner om innehållet och därpå följde samtal. De sammanlagt fyra annorlunda "bibelstudierna" fick god feedback. 

Föreställningen vid Frans Henrikssons salen i Närpes hösten 2017 spelades in av Frank Mangs Center och har sänts i Himlen TV7

Bakgrund      Föreställningar      Recensioner

bottom of page