top of page
Boris_berättar.jpg

Bakgrund

Boris:

Jag har under flera decennier varit fascinerad av och arbetat med Markusevangeliet. Det har bland annat resulterat i böckerna Berättarglädje, Trovärdigt, Kan död man leva?, Jesusberättelsen och Den stora berättelsen..  Under processens gång har en övertygelse vuxit fram om att det nuvarande sättet att plocka ut något avsnitt här och där och lägga ut texten behöver kompletteras. Markus skrev sin text för att den skulle läsas i sin helhet. Det är ju så vi överlag läser en bok. Markus text bygger dessutom på en tradition där Petrus och andra berättade storyn om Jesus från Nasaret från början till slut. De ville ange: ”Det är det här det handlar om”, ”det var det här som vi var med om”.

Jag började lära mig texten utantill. Jämsides med detta visade det sig att Trygve Eriksson i Närpes läst min bok Berättarglädje och utgående från boken förverkligade en gammal dröm: att göra ett sommarspel om Jesus från Nasaret. Det hela utmynnade sedan i att jag fann mig gestalta Jesusrollen vid Frank MangsCenter i sommarspelet Mästarens väg somrarna 2010 och 2011.

Samtidigt fortsatta min memorering av markustexten. Jag ”testade” memoreringen på konfirmander i egen församling, gymnasielever och vid åldringshem. Med, som jag uppfattar, god respons.

Bakgrund      Föreställningar      Recensioner

bottom of page