Föreställningen "Den stora berättelsen"

Markusevangeliet återberättat