top of page

 Tio Ahaupplevelser livet gett 


Jag vill delge tio ahaupplevelser som påverkat mitt författarskap och också delvis växt fram som följd av författarskapet.


 

  1. Trosbekännelsen, buden och Fader vår sammanfattar Bibeln och visar därmed vad som är primärt och sekundärt i kristen tro.

  2. Gud verkar samtidigt som Fader, Son och helig Ande. Därför bör alla tre trosartiklar hållas samman i vardags- som församlingsliv.

  3. Herrens bön som bönelivets ryggrad och avstamp.

  4. Den stora skillnaden mellan att leva under lag eller under nåd, i prestationsidentitet eller i kärleksidentitet.

  5. Att bejaka både att allt i livet inte har en mening, men också att Guds möjligheter att ge det svåra en mening och att leva i paradoxen Guds rike är här – dock inte ännu.

  6. Markusevangeliet som Petrus chockerande, trovärdiga och realistiska ögonvittnesskildring av Jesusberättelsen.

  7. Relationernas avgörande betydelse för den enskildes välbefinnande och för hela samhället och därmed friskvård av relationer som den naturligaste och mest effektiva vården.

  8. Att inse skillnaden mellan sår och synd i själavården och deras olika behandling.

  9. Vikten av att hålla ihop öppenhet och tydlighet, nåd och sanning i församlingsliv.

  10. Kurskonceptet som ett ypperligt verktyg att utifrån kristen tro möta nutidsmänniskan i den livssituation hon befinner sig.

bottom of page