top of page

CV

Vad vi gjort tidigare

Tidigare uppdrag:

Tillsammans
Föredrag och föreläsningar i församlingar, på Oasmöten, inom Kyrkans Ungdom , SLEF, familjeläger i Pieksämäki (KU) och Klippan (SLEF), sociala sektorn, kommuner bland annat i samband med förlossningsförberedelser om parrelationens betydelse i föräldraskapet, Martarörelsen, Folkhälsan, cancerförening, New Wine i Himos, Kågedalen och Nässjö  i Sverige,  Alphakonferens i Sverige med undervisning  om äktenskapskurser. Vi har ansvarat för och undervisat vid flera Alphakonferenser i Finland. .
Sammanlagt 50 äktenskapskurser kurser har vi dragit på orter som Larsmo, Jakobstad, Karleby, Kronoby, Kvevlax, Närpes, Sibbo och Helsingfors.
Parhelger har vi haft bl.a. på Klippan i Munsala, i Kuusamo som ruskaresa, Inremissionshemmet i Larsmo och på Soltorp i Borgå.


Vivian
Vivian har medverkat bl.a. vid kvinnoweekender, personalskolning inom kommunala sektorn, mammagrupper, pensionärssamlingar.


Boris
Boris har medverkat med föredrag, föreläsningar och bibelstudier bl.a. i församlingar i Borgå stift, vid  Ungdomens kyrkodagar, Höstdagar för ungdomar i Tammerfors, Borgå stift kyrkodagar, Borgå stifts stiftsdagar, kyrkhelger, Oasmöten, i laestadianska bönehus, inom SLEF och Kyrkans Ungdom bland annat flera gånger vid familjelägret i Pieksämäki och KU:s sommardagar, LIM vid Inremissionshemmet i Larmo,, prosterisamling för präster i Kuopio stift, bibelskola i Sta Klara kyrka, Johannelund i Uppsala, Nässjö, Kågedalen, Burträsk, Lövånger och i Sjungande dalens kyrka och Mobackenkyrkan i Sverige samt för företag och personalskolning gällande arbetsfrågor och hantering av inre och yttre stress.

bottom of page