top of page

Tidigare föreläsningar

Tillsammans
Föredrag och föreläsningar i församlingar, på Oasmöten, inom Kyrkans Ungdom , SLEF, familjeläger i Pieksämäki (KU) och Klippan (SLEF),  inom LFF,  frikyrkoförsamlingar, för kommunanställda, i Hem och skola,  Martharörelsen, De dövas förbund, Folkhälsan, cancerförening, bokmässa i Vasa, New Wine i Himos, Kågedalen i Sverige. Alphakonferens i Sverige med undervisning om äktenskapskurser. Vi har ansvarat för och undervisat vid flera Alphakonferenser i Finland. 
Vi har dragit över 45 äktenskapskurser på orter som Larsmo, Jakobstad, Karleby, Nykarleby, Kronoby, Kvevlax, Närpes och Sibbo. Deltagarnas antal är i dag cirka 2000 personer.
Parhelg har vi haft bl.a. på Klippan i Munsala, i Kuusamo som ruskaresa, i Sibbo, vid Inremissionshemmet i Larsmo och vid Soltorp i Borgå.


Vivian
Vivian har medverkat bl.a. vid kvinnoweekender, personalskolning inom kommunala sektorn, mammagrupper och vid pensionärssamlingar


Boris
Boris har medverkat med föredrag, föreläsningar och bibelstudier bl.a. i församlingar, vid bibliotek, Ungdomens kyrkodagar, Höstdagar för ungdomar, stiftets kyrkodagar, stiftsdagar, Oasmöten, Keswickdagar, Kyrkhelg, väckelserörelserna KU, SLEF, Rauhan Sana och LFF, de flesta frikyrkosamfunden i Svenskfinland,  prosterisamling för präster i Kuopio stift, bibelskola i Sta Klara kyrka, teologiska fakulteten vid Åbo Akademi , teologdagar i Grankulla och vid Johannelunds teologiska högskola  i Uppsala.
Den stora Berättelsen  se skild flik.


Arbetsplatser
Boris har haft personalutbildning bl.a. för anställda vid Larsmo kommun, Pedersöre kommun, Jakobstad stad, Snellmans köttförädlnings Ab, Sundströms gräv, Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Karleby kyrkliga samfällighet, Björkbacka åldringshem, Hötorgscentret, Kårkulla , Sparvboet

Contact
bottom of page