top of page

ISBN 978-952-5607-49-9, 164 sidor, häft.

Vi på ViBoSa är glada över möjligheten att ge ut biskop emeritus Erik Vikströms bok. Av flera orsaker.

Biskop Erik är i Borgå stift känd för sin bibelkunskap och sina både djuplodande och lättillgängliga bibelstudier. Att få ge ut en bok av biskop Erik som för in i Bibelns budskap känns för oss som en förmån.

Tolkningarna av Uppenbarelseboken rör sig allt från att budskapet bara gäller den dåtida världen till detaljerade uträkningar hur den yttersta tiden ska se ut. Boken visar vägen mellan de båda dikena. Budskapet in i vår tid ses mot bakgrunden av Johannes samtid.

Vi är också glada för själva greppet i boken: Att höra och se med Johannes. Läsaren kommer Johannes in på livet, men framförallt Kristus som mötte honom och möter var och en som tar till sig budskapet.

Och inte minst. Boken visar på hoppet. Ett hopp som redan är inne och som ska fullbordas på ett mycket mera dynamiskt sätt än vad vi oftast föreställer oss.

 

 

Vikström, Erik, Jag Johannes. Uppenbarelseboken återberättad i dag.

20,00€ Ordinarie pris
15,00€Reapris
Skatt ingår
 •  Den här boken har kommit till mig steg för steg. I Borgå svenska domkyrkoförsamling har jag under ganska många år lett bibelstudier under rubriken ”Bibeljakt”. Tillsammans med den starkt växande ekumeniska skaran började vi med Nya testamentets evangelier, fortsatte med Paulus brev och avslutade med Apostlagärningarna. Jag tänkte sluta där, men hungern efter Guds ord hade blivit så stor att man ville gå vidare. Därför vaknade tanken att ännu gå igenom Uppenbarelseboken. Vi satte alltså i gång och kom i början av år 2020 fram till kapitel sju med visionerna av den stora skaran inför tronen. Men så kom coronapandemin som ledde till samlingsförbud och vi fick avbryta vår bibeljakt.

  Men jag fortsatte i alla fall på egen hand och beslöt redan då, vid påsktiden 2020, att förbereda höstens bibeljakter i de följande kapitlen av Uppenbarelseboken. Jag packade därför ner alla mina kommentarer och ordböcker och vi drog i väg till vårt eget Patmos, fritidslägenheten i Kronoby.

  När jag var klar med arbetet trängde sig en gammal och bekant fråga på: vad göra nu då? Då hade redan min gode vän, pensionerade kyrkoherden och prosten Jan-Erik ”Jani” Sandström i Jakobstad hunnit plantera ett frö hos mig. Han hade lyssnat på min förkunnelse under en böneoch bibelweekend i Jakobstads svenska församling där jag ganska mycket hade använt en del material från just Uppenbarelseboken. Och Jani föreslog per epost att jag skulle skriva en bok om Uppenbarelseboken. Sådant skulle behövas, tyckte han.

  Jag svarade varken ja eller nej men lovade tänka på saken. När förberedelserna av de resterande bibelstudierna var klara hade tanken hunnit mogna. Jag beslöt därför att skriva en bok där jag förhoppningsvis kunde skapa förståelse för Uppenbarelsebokens mycket aktuella budskap i vår smått apokalyptiska tid. Här är den boken.

  Den är inte en traditionell kommentar. Vad jag eftersträvar är en läsupplevelse och därför ger jag en fritt gestaltad återberättelse. Förstås är det alltid ett vågspel att tolka Uppenbarelseboken – och att göra det som en fri återgivning – eftersom Johannes till sist säger att man inte får lägga till något eller ta ifrån något av det som han har skrivit. Därför har jag varit mån om att låta Uppenbarelsebokens eget budskap vara bestämmande. Jag har gjort mitt bästa för att hjälpa läsaren att hålla isär vad som i min bok är bibliska och historiska fakta och vad som är fiktion. Där jag har funnit det vara nödvändigt har jag gett en förklarande not. De historiska uppgifter och andra sakupplysningar som jag har bakat in i texten har jag kontrollerat så noga som möjligt med tillförlitliga källor. För att underlätta läsandet följer jag Uppenbarelseboken kapitel för kapitel.

  Jag har valt att inte betunga läsaren med någon utförlig notapparat där jag skulle föra en diskussion med mina källor. Av naturliga skäl hamnar de olika kommentarerna att rätt ofta upprepa i stort samma saker, även om tolkningarna kan variera. I bibelcitaten har jag i regel använt Bibel 2000 men ibland också Svenska Folkbibeln, speciellt när den ligger närmare den grekiska grundtexten. Eftersom det är min målsättning att ge en läsupplevelse mer än en traditionell kommentar har angivandet av relevanta bibelställen placerats i noter och jag har dessutom försökt begränsa dem så mycket som möjligt.

  Av naturliga skäl kommer de flesta och längsta noterna i början av boken. Uppenbarelseboken är skriven för både örat och ögat. Johannes förutsätter att hans text ska ”läsas upp” vid församlingarnas sammankomster och han signalerar strax från början med det grekiska ordet semainoo att han talar genom bilder.

  Han hoppas givetvis att det både auditiva och visuella budskapet ska tränga in i mottagarnas hjärtan så att de hör vad Anden säger till församlingarna. Uppenbarelsebokens bildspråk kräver nog av varje läsare en tolkningsprocess av något slag och en sådan ligger också bakom den här boken. Någon kan på vissa punkter tolka annorlunda, men här kommer nu det som jag har kommit fram till under åratal av studier och reflexion. Min strävan har hela tiden varit att tolka budskapet på ett sådant sätt att jag inte förändrar budskapet.

  Förutom den ovan nämnda första puffen från broder Jani kan man nog tacka coronapandemin för att den här boken har kommit till. Intet ont som inte har något gott med sig brukar man ju säga, även om det påståendet nog bara delvis är sant. Men helt sann är, så tror jag, den kristna trons förtröstansfulla tes: Allting kommer inte från Gud, men Gud är med i allt! Den tesen kunde egentligen vara en sammanfattande rubrik för hela Uppenbarelseboken som går igenom kyrkans och världens öden under den tid som i stort ligger mellan Kristi himmelsfärd och återkomst. Välkommen med på upptäcktsfärden.

  Jag vill framföra ett varmt tack till förlaget ViBoSa som har tagit in den här inte helt vanliga boken i sin produktion och som på slutrakan bidrog med nyttig sakkunskap. Jag hoppas att boken för många ska bli till ”framsteg och glädje i tron”, en målsättning som med åren har blivit allt viktigare för mig och som jag också här vill dela med Paulus i Fil 1:25. Borgå, inför adventstiden 2020 Erik Vikström

 • Innehåll

  Förord .......................................................................................7

  Jag, Johannes..........................................................................11

  De himmelska visitationsprotokollen 1–4 .........................21

  De himmelska visitationsprotokollen 5–7 .........................35

  I den himmelska tronsalen...................................................47

  Världens gång och kyrkans väg ...........................................57

  Ve över jorden........................................................................71

  Kyrkans vittnesbörd i svåra tider ........................................81

  Kvinnan, Mikael, draken och dess allierade .....................91

  Guds elittrupp och två slags skördar.................................101

  Befrielsen, vreden och Harmagedonstriden....................109

  Den stora skökan och hennes dom...................................119

  Segerjubel och bröllopsglädje i förskott ...........................129

  Djävulen bunden i tusen år................................................137

  Den nya tidsålderns nya realiteter ....................................149

  Det viktigaste till allra sist ..................................................159

bottom of page