top of page

Salo B, Vardags -Tro. Katekesmeditation - en bortglömd skatt. 2008.  ISBN 978-952-5607-09-3. Andra uppl. 140 sid. Inb. Boken har coskå utkommit på danskt och finskt förlag. På finska under titeln Unohdettu aarre. ( se nämare under den produkten)   Boken innehålle också material för studium i grupp. En liten restuplaga finns kvar.

 

Buden, trosbekännelsen och Fader vår i ny belysning.

 

John Vikström ärkesbiskop emeritus: I den här boken om luthersk spiritualitet har författaren funnit en källa som vi har låtit växa igen  och som vi därför har varit nära att glömma bort. Han har grävt där vi står, och nu öser han upp ett vatten som är friskt och klart och som kan ge oss en ny frimodighet, en ny glädje och nya krafter.

 

 

Salo B. Vardags-Tro. Katekesmeditation- en bortglömd skatt

20,00€Pris
Skatt ingår
 •  

  Den senaste tiden har det uppstått ett aldrig tidigare skådat intresse för kristen spiritualitet inom vår lutherska kyrka. Ordet ”spiritualitet” har börjat användas eftersom det kan uttrycka fler aspekter av det kristna troslivet – aspekter som annars borde räknas upp var för sig. Sådana dimensioner är till exempel meditation över Guds ord, gudstjänstliv, att förverkliga tro och kärlek i vårt dagliga liv, att leva ut sin tro och också strävan efter att rättvisa på ett personligt och samhälleligt plan. I alla de här aspekterna är det fråga om en gemenskap med Gud, vår Fader genom Jesus Kristus i den helige Ande.

  I vårt land har utkommit ett stort antal publikationer som behandlar kristen spiritualitet under senare tid. Överraskande nog har största delen av dem sin bakgrund i romersk-katolskt, ortodoxt eller evangelikalt tänkande. I allmänhet är de skrivna i ekumenisk anda, men budskapet domineras ändå tydligt av de betoningar i kristen tro som ligger till grund för böckerna. Många medlemmar i den lutherska kyrkan läser dem gärna och får hjälp i det praktiska troslivet. Men ofta förutsätts att den lutherska traditionen inte har något att ge i det andliga livets övning i den konkreta vardagen.

  Boris Salo visar att det finns en luthersk spiritualitet som är grundligt genomtänkt och prövad utifrån vardagslivets erfarenheter. I dagens lutherska kristenhet är den ändå till stor del bortglömd. Orsakerna kan vara flera. Faktum är ändå att den lutherska spiritualiteten redan länge har varit nästan okänd i vår lutherska kyrka.

  Boris Salo lyfter fram skatter som gömmer sig i Luthers spiritualitetsbegrepp. Boken grundar sig på historiskt kunnande och syftar till att läsaren ska tillämpa det lästa i vardagen. I den här uppgiften har författaren lyckats utomordentligt. Han öppnar skattkistan han hittat och lyfter fram dyrbara skatter för läsaren. De gläder läsaren till den grad att man börjar se hela livet med nya ögon.

   

   

  Tuomo Mannermaa, professor emeritus i ekumenik vid Helsingfors universitet

bottom of page