top of page

Salo, B. Välsignade samtal. ISBN 978-9-52-560748-2.  160 sid. Häftad.

 

En bok för var-dags-själavården.

Det är fint att få leva, men svårt. Hur kan vi hjälpa och stödja varandra?

Boris Salo vill utifrån den krista trons källor visa på hur vi kan stödja varandra. Boken riktar sig till var och en som vill vara lyhörd för medmänniskans behov och till glädje och välsignelse för andra.

 

Med hela människan i fokus, och med stor öppenhet för Guds möjligheter, ger Boris Salo en bred och tänkvärd beskrivning av kristen själavård. Dess syfte och utformning får en grundlig och balanserad genomgång med hög angelägenhetsgrad. Berikande, inspirerande och tillämpbar läsning väntar var och en som får denna bok i sin hand.

Lena och Otto Rimås, författare    

 

Jag läste boken med stor behållning och jag rekommederar att alla som vill vara en medvandrare i denna tid skall läsa den. Inger Nylund i Livet (hela recensionen, se under menyn recensioner)

Salo B. Välsignade samtal

15,00€Pris
Skatt ingår
 • Förord

  Nöd har alltid funnits. Den är inte mindre idag än förut. De flesta i västvärlden behöver visserligen inte fundera på om maten ska räcka, men många frågar sig om krafterna gör det. Det är fint att få leva, men svårt. Hur kan vi hjälpa och stödja varandra?

  Det finns många böcker om att vara medmänniska och om själavård. Den här boken är litet annorlunda. Jag vill visa hur kristen tro är både en kraftkälla och en vägvisare när man vandrar med en medmänniska en bit på hennes livsväg.

  Vad menar jag då med kristen tro? Kyrkans samlade vishet är mångfaldig och olikheterna är många. Vem kan bestämma vad som är centralt och primärt? Jag delar här en insikt från fornkyrkan som har blivit en ögonöppnare för mig personligen, och som samtidigt fört mig på en upptäcktsfärd. Redan de första kristna, urkyrkan och fornkyrkan gav oss nämligen svar på frågan.

  Tre saker fördes fram vid sidan av dop och nattvard. Tre skatter, klenoder och källor: de tio buden, bönen Fader vår och trosbekännelsen. Reformator Martin Luther påstod att det här fornkyrkliga arvet utgör summan av hela evangeliet. Det sammanfattar Bibeln.

  Utifrån det påståendet har jag följande tes: Eftersom den kristna tron gäller hela människan, hela livet och allt i livet så kan de tre källorna tillämpas på allting. De har konsekvenser för livets alla områden.

  Jag har i några tidigare böcker tillämpat de tre källorna på vardagslivet med dess arbete, föräldraskap och äktenskap och på teologins olika discipliner. Tillämpningen leder till en heltäckande bild av livet och det Gud gör som Fader, Son och helig Ande. Bibelns budskap blir integrerat i vardagslivet. Det blir inte så mycket subjektivt tyckande utan synen på livet och livsfrågor förankras i ett objektivt material, förstås på ett personligt sätt.

  I den här boken har jag samma utgångspunkt. Jag visar hur friskt vatten porlar från de tre urkristna källorna in i själavårdssamtalet. Boken gör alltså anspråk på att beskriva biblisk själavård, trinitarisk själavård med katekesen som grund. I den första delen behandlas allmänna områden som påverkar samtalet. Själavården ses ur ett fågelperspektiv. Den andra delen beskriver den söndring och brustenhet som är orsaken till att själavård behövs. Jag ger några riktlinjer för upprättelse och helande. Den tredje delen ger tillämpning och konkreta verktyg i själavårdssamtalet.

  Med begreppet vardagssjälavård avser jag både ett inbokat samtal men också en vardagskonversation där en människa öppnar sig för en annan och delar bekymmer. En själavårdare och en konfident, en medvandrare och medmänniska möts. Begreppet lyfter också fram att själavård handlar om vardagen, om livet med allt vad det inrymmer.

  Själavård kan ses som omsorg om ”själen”, det vill säga vårt inre liv som omedvetet eller medvetet styr vardagen. Den trinitariska själavården utgår från kristen tro och kristen verklighetsuppfattning och stöder människans andliga, psykiska och sociala utveckling.

  Boken riktar sig till var och en som vill vara lyhörd för medmänniskans behov och till glädje och välsignelse för andra. Den som är professionell inom området kan också ha nytta av boken eftersom det, märkligt nog, är sällan man läser eller hör undervisning om vad de tre källorna har att ge själavården.

   

 • Innehåll Förord ....................................................................... 6

  Tre källor ...........................................................9

  Trosbekännelsen ..................................................... 9 Buden...................................................................... 11

  Fader vår................................................................. 13

  Del I Fågelperspektiv.......................................17 Människovärdet..................................................... 17

  Människosyn ......................................................... 22

  Världsbild ............................................................... 27

  Guds rikes paradox ............................................... 35

  Gudsbild ................................................................. 38

  Allmänreligiositet och nyandlighet..................... 44

  Samhällsutveckling och trender.......................... 49

  Del II Brustenhet.............................................53

  Tre urfrestelser och tre frågor.............................. 53

  Söndringens mångfald ......................................... 57

  Hela hela människan............................................. 61

  Sår och falsk skuld................................................. 68

  Band ........................................................................ 73 Makter..................................................................... 75

  Att vara tvungen eller att få ................................. 79

  Välsignelsevägen ................................................... 87 Kärleksidentitet...................................................... 93

  DEL III Samtalet .............................................97

  Trinitarisk själavård............................................... 97

  En liknelse och en hemlighet............................. 100

  Själavårdens hemlighet....................................... 105

  Konfidentcentrerat samtal.................................. 110

  Åsnan som förebild ............................................. 115

  Kraft i lyssnandet................................................. 117

  Att möta sörjande................................................ 121

  Jesus på begravning............................................. 126

  Parsamtal ............................................................ 129

  Moses i vassen ..................................................... 140

  Andlig vägledning ............................................... 142

  Herrens bön i samtalet........................................ 146

  Buden som verktyg och bön .............................. 149

  Välsignad ............................................................. 154

  Frågor för samtal i grupper................................ 158

bottom of page