top of page

Gör lärjungar, vision för lärjungaskap  ISBN 978-952-5607-26-0

Boken utgår från följande grundtankar.

Jesus huvuduppgift för oss enskilda, församling och kyrka är att göra lärjungar.

Jesus visade med sitt eget exempel hur det går till.

Man investerar tid i andra. 

Boken innehåller både undervisning och övningar. Lämpligt för smågrupper av olika slag.

 


Yanit och Rouven Ross lärjungaskapsmaterial har översatts till ett trettiotal språk, nu också på svenska. Materialet, som vuxit fram i messianska församlingar i Israel, kan användas som kurs, i en bibel-samtalsgrupp, men också för det enskilda bibelstudiet. Materialet består av ledarmanual med undervisning samt studiehäfte med övningar.

ViBoSa har översatt följande material:

Växa i lärjungaskap, Matt 5. Studiehäfte

Växa i lärjungaskap, Matt 5. Ledarmanual

Växa i lärjungaskap, Matt 6 & 7. Ledarmanual inklusive övningar

Vision för lärjungaskap. Ledarmanual inklusive övningar.

 

 

 

Inger Pagreus, St: Klara Kyrka, Stockholm:

"Vi är en liten grupp i Klara Kyrka som nu prövar ett ganska nytt material som heter ” Växa i lärjungaskap”. Författare till materialet är Reuven och Yanit Ross och man utgår ifrån Matteus 5, Jesu Bergspredikan. Materialet handlar om att leva som Guds barn och tonvikten ligger i att integrera Guds ord på ett praktiskt sätt. Det finns både en ledarmanual och ett studiehäfte. Vi har valt att alla i vår grupp har båda häftena. Ledarmanualen ger ”kött på benen” och studiehäftet består av frågor. En del frågor berör vårt inre och vårt sätt att leva och det känns fint att få bearbeta dessa frågor tillsammans. Man läser och går igenom frågorna hemma och så ses man och delar det man kommit fram till. Vår grupp är mycket nöjd med detta material".

 

Ross, Y & R, Gör lärjungar

8,00€Pris
Skatt ingår
    bottom of page