top of page

ISBN  978-952-5607-28-04, övers Boris Salo

Äktenskapsmaterial för par som vill utveckla sitt eget förhållande i en trygg samtalsgrupp tillsammans med andra par. Materialet är översatt från finska och används inom Kansan Raamattuseuras äktenskapsarbete.  

OBS! Eftersom skriften också innehåller skriftliga övningar behöver var och en sitt eget exemplar!

Päärni & Mattsson, Tillsammans framåt

5,00€Pris
Skatt ingår
 •  

  Vi längtar alla efter kärlek. Vi önskar att få höra ömma och accepterande ord som ”Jag älskar dig”, ”Du är viktig för mig”.

  Att uppmärksamma varandra kommer ofta på efterkälken i den äktenskapliga vardagen. Vår tid går åt till att sköta praktiska saker och att få rutinerna att rulla. Att lösa gemensamma problem blir ofta på hälft och det är lätt hänt att vi kör fast i samma mönster. Vi vill söka förändring. Att samlas i en grupp med andra par är en hjälp att finna nya synvinklar och tankemönster. När man berättar om sina känslor och erfarenheter för andra klargörs de också för en själv.

  Livet och äktenskapet är som en vandring. Vi hoppas att du och din partner ska finna er egen väg i en trygg stödgrupp. Tanken är att man i gruppen ska få stödja andra och i sin tur få stöd. En central princip är att deltagarna inte behöver öppna mera av sig själv och sitt förhållande än de vill. Samtalen bygger på förtroende och tystnadsplikt.

  Målsättningen är att hjälpa varandra närmare varandra. En fördjupning av parförhållandet har långtgående konsekvenser och förbättrar hela familjens livskvalité. Låt oss sköta om varandra!

  Vi är tacksamma för den hjälp i arbetet med studiematerialet som vi fått av frivilliga i Kansan Raamattuseuras äktenskapsarbete och den hjälp vi fått av psykolog och familjerådgivare Marja–Leena Käyhtyä.

   

  En god äktenskapsresa önskar vi er båda!

   

  Irma & Matti Päärni Anu & Jukka Mattson

   

  Det är en stor glädje för oss att få överlämna det här arbetsmaterialet till en svenskspråkig läsekrets. Av tre anledningar.

  Den första är mycket personlig för oss. När vi i början av vårt äktenskap märkte att vi för vår egen relation behövde få vägkost deltog vi i en parweekend på Orisberg herrgård arrangerad av Kansan Raamattuseura. Där fick vi också se par som hade funnit en gemensam uppgift i att hjälpa andra till hållbara äktenskap. Helgen gav oss inspiration både för den egna relationen men också en vision att göra något på finlandssvenskt håll. Vi hade sedan också möjlighet att delta i Kansan Raamattuseuras utbildning på Vivamo för par som vill gå in i en sådan uppgift.

  För det andra. Vi hade förmånen att under några år få dela äktenskapliga erfarenheter, vånda och glädje med tre andra par i en äktenskapsgrupp. Vi kom att i den gruppen använda paren Päärnis och Mattsons arbetsbok och märkte hur väl materialet det fungerade.

  För det tredje. Vi har sett behovet av att kunna erbjuda uppföljningsmaterial i samband med äktenskapskurserna The Marriage Course och The Marriage Preparation Course, som vi har haft förmånen att importera från Holy Trinity Brompton i London.

  Glädjen är alltså mångfaldig när vi nu kan ge ut arbetsmaterialet Tillsammans. Vi riktar ett varmt tack till Kansan Raamattuseura för möjligheten att få ge ut materialet i en svenskspråkig dräkt. Vår övertygelse är att det är ett fint redskap för par som vill samtala med andra par i en trygg liten grupp om den äktenskapliga vardagen.

  Våra motton gäller också här:

  • Det finns ett enkelt sätt att förstöra ett äktenskap – man behöver inte göra någonting.
  • Friskvård är den effektivaste, billigaste och bästa vården.
  • Det finns inget äktenskap som inte kan få det ännu bättre.

   

  Vivian och Boris Salo

bottom of page