top of page

Paul Salo, Mitt liv som barn i krigets skugga. 152 sid. häftad. ISBN 9789525607406. Boken finn nu också på finska.

Mycket har skrivits om vinterkriget och fortsättningskriget både om händelserna ute vid fronten, men också om krigets konsekvenser för hemmafronten. Men sällan ur ett barns perspektiv. Paul Salo skildrar i den här boken sina barndomsupplevelser av krigsrykten, avsaknaden av en pappa som var ute vid fronten och de konsekvenser som det innebar att få en invalidiserad pappa hem från kriget. Boken leder också läsaren in i barnens värld med spännande lekar och uppfinnings rikedom, i en tid då lekarna var traditionsbundna från tid till tid.

”Jag vill med boken föra oss vuxna in i barnens värld, och med de minnen jag har, skapa förståelse för hur vi kan möta barnen i deras begränsade tankevärld. Boken riktar sig också till äldre barn och kan så bidra med insikt om vad ett lands självständighet innebär och också skapa medkänsla till de barn och vuxna som kommer till vårt land från olika oroshärdar.” Författaren i förordet.

 

"Vi bibliotikarier i nejden konstaterade att ingen motvarande bok finns när det gäller vinter-och fotsättningskrigen."

 Beatrice Willman, Bibliotekschef

 

"Paul Salo bok är ett viktigt dokument över en svår tid i vårt lands historia. Otaliga böcker beskriver livet vid fronten och krigshändelserna medan hemmafrontens liv och umbäranden fått mindre uppmärksamhet. Journalisten Bertel Widjeskog i tidningen God tid."

Salo P. Mitt liv som barn i krigets skugga

10,00€Pris
Skatt ingår
 • Förord
  ”Mamma vad är krig?” Plötsligt hörde Ingmar ordet ”stupa”. Han
  visste ingenting men blev rädd då han såg de vuxna gråta. Vad var
  det som hände? Frågor utan svar följde med och var om möjligt ännu
  svårare än sanningen. ”Mamma, varför kommer inte pappa hem?!”
  Alla ”varför” samlade sig i den lille Ingmars tankevärld. Han blev
  orolig och rädd, kunde inte sova. För de vuxna var allting så självklart,
  men de orkade inte sätta sig in den lilla pojkens oro så han låg
  vaken på kvällen och längtade efter pappa.
  Vi lever i en tid med stora motsättningar där kriget hänsynslöst
  dödar där det går fram. Familjer flyr för att rädda livet, barn far illa
  och flyktingströmmarna ökar. Vi står hjälplösa och betraktar förödelsen.
  Det är inte länge sedan vårt eget land drabbades hårt av kriget.
  Den som upplevde krigstiden glömmer nog aldrig den fruktan som
  grep både yngre och äldre.
  Min avsikt med den här boken är att bidra till förståelsen av barnens
  frågor i en tid då nästan ingen satte sig in i deras inre oroliga
  värld. Frågor blev utan svar och barnens rädsla möttes inte. Barn
  hörde ordet krig men visste inte vad det betydde.
  Jag vill föra oss vuxna in i barnens värld, och med de minnen jag
  har, skapa förståelse för hur vi kan möta barnen i deras begränsade
  tankevärld. Boken riktar sig till hela familjen. Den vill också visa på
  vad landets självständighet innebär och skapa medkänsla för barn
  som far illa i krig men också annars i vårt fredliga samhälle.
  Boken leder också läsaren in i barnens värld med spännande lekar
  och uppfinnings rikedom, i en tid då lekarna var traditionsbundna
  från tid till tid. Enkla lekar kunde skapa spänning där både flickor
  och pojkar levde sig in i lekens tävlingsmoment. Den fina smala ån
  som den tiden var vattenrik och ren bjöd in barnen på fina upplevelser
  vid simstranden och forsen gav möjligheter till fiske på olika
  sätt. Ångloken var spännande när de kom frustande och pojkarna
  hittade på äventyrliga saker som kunde bli farliga när fantasin sattes i
  verklighet utan de äldres vetskap om vad barnen utsatte sig för.

bottom of page