top of page

Lähteitä työn iloon. ISBN, 978-952-5607-47-5

Kirjoittaja  osoittaa miten työ ja sen tarkoitus luontevasti jäsentyvät kristillisen uskon kokonaisuuteen. Hän näyttää hyvin uskottavasti, miten uskontunnustuksen, käskyjen ja Isä meidän -rukouksen valossa on mahdollista nähdä työmme kristillisen elämäntulkinnan elimellisenä osana. Siten työ osoittautuu enemmäksi kuin vain hikeä ja kyyneleitä ohdakkeiden ja orjantappuroiden keskellä. Työmme antaa myös osallisuutta siihen iloon, jonka saamme kokea ihmisinä ja kristittyinä. John Vikström, arkkipiispa emeritus


Kiirja on mainio viisauden ja ymmärryksen lähde aiheeseen, johon harvat sananjulistajat ovat paneutuneet. Boris kirjoittaa selkeästi ja helppotajuisesti. Hän houkuttelee lukijaa koko ajan jatkamaan aiheeseen syventymistä. Kun sinä lukijana saat uutta oivallusta ja ymmärrystä arkityösi jumalallisesta ulottuvuudesta, tulemme saamaan monia esimerkkejä Jumalan valtakunnan ”kirkkausulottuvuuden” ilmenemisestä. Suosittelen, että hankit tämän kirjan ja kerrot sen sisällöstä kaikille läheisillesi.
J. Gunnar Olson, Kristillisen kauppakamarin ICCC:n perustaja
 

Lähteitä työn iloon

20,00€ Ordinarie pris
10,00€Reapris
Skatt ingår
 • Johdanto ......................................................................7

  Osa I Työelämä  ........................................................9

  Haasteita ....................................................................11

  Katsaus historiaan  ...................................................13

  Työnäkemys vaikuttaa  ............................................17

  Työn funktiot  ...........................................................23

  Työmotivaatio ja työstressi .....................................27

  Visio, strategia ja passio  ..........................................33

  Väsynyt ja/vai uupunut ...........................................37

  Osa II Alkulähteet ..................................................41

  Uskontunnustus ........................................................43

  Kolme hyvää syytä työlle  ........................................45

  Miksi työ on sekä iloa että vaivaa?  .........................49

  Uskontunnustus ja johtajuus  .................................53

  Sisältö .........................................................................59

  Kymmenen käskyä ....................................................63

  Työn etiikka nousee käskyistä  ................................65  .........................................................................81
  Käskyihin perustuva rukous  ...................................83

  Isä meidän -rukous  ..................................................85

  Herran rukous työhön sovellettuna  ......................87

  Sisältö .........................................................................95

  Rukous yrityksen puolesta  ......................................97

  Työntekijän rukous  .................................................98

  Johtajan rukous  ........................................................99

  Rukous johdatuksessa elämisestä .........................100

  Osa III Johtopäätökset  .........................................103

  Kaksi elämäntapaa  .................................................105

  Terve tärkeysjärjestys ja elämänasenne ............   111

  Hyvä työ  ..................................................................115

  Provosoiva kertomus .............................................121

  Kuka on saanut eniten aikaan? .............................123

  Eheys  .......................................................................127

  Itsetutkistelua  .........................................................131

  Kysymyksiä keskustelun pohjaksi ........................134

bottom of page