top of page

Salo B. Kan död man leva? -om Jesus från Nasaret. 2022. Fjärde uppl. ISBN 978-952-5607-14-1. 30 sid. Mjuk pärm.

 

Boken ingår i ViBoSas lilla. Lättfattligt och kort om stora saker.

 

Jesus från Nasaret upphör inte att fascinera och irritera. Boken handlar om de höga anspråk Jesus från Nasaret hade och att vittnesbördet om hans uppståndelse  - mot alla odds- är hållbart.  

Kan läsas tillsammans med boken Trovärdigt. En mera utförlig behandling av tematiken finns i Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet?

Salo B. Kan död man leva?

5,00€Pris
Skatt ingår
 • Förord. 3

  1 Jesus från Nasaret 4

  2 Jesus anspråk. 6

  3 Död eller levande?. 8

  Uppståndelsens natur 8

  Skildringens art 9

  Oväntade följder 10

  Jesus synliga framträdande. 11

  Profetior 11

  En historisk händelse. 11

  4 Jesus – människa och Gud. 13

  Konsekvenser 13

  Lika, men annorlunda. 15

   

 • En taxiresenär har ett budskap till taxichauffören. Han sträcker ut handen och rör vid chauffören försiktigt på axeln. Av någon anledning tynger chauffören gasen i botten, kör en kort bit, tvärnitar, vänder sig förskräckt om och utbrister:

   

  • Så där får du aldrig göra mer!
  • Men vad gjorde jag för fel, jag hade bara ett litet ärende?
  • Ursäkta mig, men försök förstå. Det här är första dagen jag kör taxi, i tjugo år har jag kört likbil!

   

  Det mest självklara i våra liv är att vi skall dö. Döden är definitiv och slutgiltig. En död människa ser vi inte mera. Den kristna trons påstående att Jesus från Nasaret, som korsfästes under Pontius Pilatus tid och begravdes, skulle ha uppstått och blivit sedd på jorden är därför i högsta grad uppseendeväckande. Samtidigt bygger hela den kristna tron på det påståendet. De första kristna stod inte på torget i Jerusalem och utropade, med risk för sitt liv, något allmänt budskap om att älska sin nästa utan de påstod att Jesus från Nasaret levde. Det kristna budskapet är intimt förknippat med uppståndelsetron. Tron på Guds närvaro hos den lidande människan, syndernas förlåtelse, gemenskapen med Gud, det godas seger över det onda och det eviga livet; allt har sin förankring i tron på att Gud uppväckte Jesus från de döda.

  Andlighet är ett modeord i dag. Det har blivit ”tillåtet” att samtala igen om religiösa frågor. Det har visat sig att vetenskapen och materialismen inte kunde svara på alla våra gåtor och stilla vår inre hunger. Samtidigt som det religiösa klimatet blivit öppnare är det alltjämt känsligt att tala om Jesus. När samtalet kommer in på honom blir det hela mera personligt. Jesus upphör nämligen inte att skapa reaktioner. Han utmanar. Frågor tränger sig på. Vem var han? Vem är han? Och hurudan är han?

  I den här boken vill jag göra ett försök att skildra huvudpersonen i de nytestamentliga evangelierna. Det jag skriver bygger långt på studium av bibeltexten och framför allt Markusevangeliet. Jag fördjupar materialet mera i böckerna Berättarglädje, en vandring genom Markusevangeliet och Jesusberättelsen – fiktion eller verklighet?.

bottom of page