top of page

Källor till arbetsglädje. ISBN 978-952-5607-46-8

Arbetar vi för att vara lediga eller är vi lediga för att orka arbeta? Vad gör och hur hitta glädjen i arbetet? Med kristen tro som bas behandlas  aktuella arbetsfrågor, synen på arbete, arbetets funktioner, enegitjuvar och kraftkällor. En aktuell bok för både arbetsgivare och arbetstagare.

 

Boken är en underbar källa av vishet och insikt i ett ämne som väldigt få förkunnare har tillägnat sitt intresse. Jag rekommenderar boken varmt.  J. Gunnar Olson, grundare av ICCC

 

Boken visar författaren hur arbetet hör ihop med hela vår kristna tro. I ljuset från hela vår kristna tro blir arbetet en delaktighet i glädjen  över att vara människa och kristen.  John Vikström, ärkebiskop emeritus

 

 

 

Källor till arbetsglädje

15,00€Pris
Skatt ingår
 • Inledning .........................................................7

  Del I Arbetslivet .......................................... 9

  Utmaningar  ..................................................11

  En tillbakablick  ............................................13

  Arbetssynen påverkar ..................................17

  Arbetets funktioner......................................23

  Arbetsmotivation och arbetsstress .............27

  Vision, strategi och passion ........................33

  Trött och/eller utmattad ..............................37

  Del II Källflöden  ....................................... 41

  Trosbekännelsen ............................................43

  Tre goda skäl till arbete ...............................45

  Varför är arbete både glädje och möda?  ...49

  Trosbekännelsen och ledarskap .................53

  Innebörd  .......................................................59

  Buden  ............................................................63

  Arbetsetik utifrån buden  ............................65

  Innebörd  .......................................................79

  Bön utifrån buden  .......................................81

  Bönen Fader vår ............................................83

  Herrens bön applicerad på arbetet  ............85

  Innebörd  .......................................................91

  Företagsbön  ..................................................93

  Den anställdes bön  ......................................94

  Ledarskapsbön  .............................................95

  Bön om fortsatt ledning ..............................96 D

  el III Konklusioner  ................................ 99

  Två sätt att leva  ..........................................101

  En sund livsprioritering och livssyn ........107

  Ett gott arbete  .............................................111

  En provocerande berättelse  ......................117

  Vem har uträttat mest? ..............................119

  Integritet ......................................................123

  Självreflektion .............................................127

  Samtalsfrågor ..............................................131

bottom of page