©2018 by ViBoSa. Proudly created with Wix.com

Källor till arbetsglädje. ISBN 978-952-5607-46-2

Arbetar vi för att vara lediga eller är vi lediga för att orka arbeta? Vad gör och hur hitta glädjen i arbetet? Med kristen tro som bas behandlas  aktuella arbetsfrågor, synen på arbete, arbetets funktioner, enegitjuvar och kraftkällor. En aktuell bok för både arbetsgivare och arbetstagare.

 

Boken är en underbar källa av vishet och insikt i ett ämne som väldigt få förkunnare har tillägnat sitt intresse. Jag rekommenderar boken varmt.  J. Gunnar Olson, grundare av ICCC

 

Boken visar författaren hur arbetet hör ihop med hela vår kristna tro. I ljuset från hela vår kristna tro blir arbetet en delaktighet i glädjen  över att vara människa och kristen.  John Vikström, ärkebiskop emeritus

 

 

 

Källor till arbetsglädje

€24,00Pris
 • Inledning .........................................................7

  Del I Arbetslivet .......................................... 9

  Utmaningar  ..................................................11

  En tillbakablick  ............................................13

  Arbetssynen påverkar ..................................17

  Arbetets funktioner......................................23

  Arbetsmotivation och arbetsstress .............27

  Vision, strategi och passion ........................33

  Trött och/eller utmattad ..............................37

  Del II Källflöden  ....................................... 41

  Trosbekännelsen ............................................43

  Tre goda skäl till arbete ...............................45

  Varför är arbete både glädje och möda?  ...49

  Trosbekännelsen och ledarskap .................53

  Innebörd  .......................................................59

  Buden  ............................................................63

  Arbetsetik utifrån buden  ............................65

  Innebörd  .......................................................79

  Bön utifrån buden  .......................................81

  Bönen Fader vår ............................................83

  Herrens bön applicerad på arbetet  ............85

  Innebörd  .......................................................91

  Företagsbön  ..................................................93

  Den anställdes bön  ......................................94

  Ledarskapsbön  .............................................95

  Bön om fortsatt ledning ..............................96 D

  el III Konklusioner  ................................ 99

  Två sätt att leva  ..........................................101

  En sund livsprioritering och livssyn ........107

  Ett gott arbete  .............................................111

  En provocerande berättelse  ......................117

  Vem har uträttat mest? ..............................119

  Integritet ......................................................123

  Självreflektion .............................................127

  Samtalsfrågor ..............................................131

 • Inledning Arbete är viktigt. Ja livsviktigt. Utan arbete kan livet inte fortsätta på jorden. Men vad är egentligen arbete? Hur ska vi se på det? Är det en tillgång eller en belastning, en energikälla eller energitjuv? Och finns det bättre och sämre arbeten?

  Vi kan fortsätta med frågorna: Arbetar vi för att vara lediga eller är vi lediga för att arbeta? Och är det verkligen, som det ofta sägs, att reformatorn Martin Luther är en av de stora bovarna till det moderna utmattningssyndromet? Och vad bidrar till arbetsglädje och ork i arbetet?

  Jag vill försöka svara på frågorna utifrån den kristna tron och dess verklighetssyn. Jag upplever att den är relevant inte minst i vardagslivet och därmed också för arbetet. Jag tar min utgångspunkt i källor som den kristna kyrkan i alla tider ansett att sammanfattar en kristen livssyn, världsbild, människosyn och kristna värderingar. Jag tänker på trosbekännelsen, buden och bönen Fader vår.

  Ibland kan det alltför bekanta vara så känt att vi inte riktigt inser vad som finns i det vi känner till. Min avsikt är att gräva fram de tre källorna och låta deras friska och livsuppehållande vatten porla fram. Min egen erfarenhet är att ju mer vi fördjupar oss i dem desto mer påverkas vår personlighet, vårt sätt att leva och vårt arbete.

  Jag fick vid nuvarande Kredu i Nykarleby för flera år sedan vara med om att starta en fristående yrkesutbildning för kyrkvaktmästare. Det innebar att jag själv behövde avlägga yrkesexamen för examensmästare. I samband med utbildningen skulle vi studeranden definiera yrkeskunskap. Vi formulerade i våra grupparbeten den ena finare definitionen efter den andra. Till sist säger pedagogikprofessorn som höll föreläsningen: ”Yrkeskunskap, ja, det är att kunna sin sak.” Så enkelt och självklart! Det handlar om tillämpning.

  I den här boken vill jag tillämpa den kristna trons grunder på arbetslivet. Boken består av tre delar:
  Den första delen handlar om arbetslivet ur olika allmänna synvinklar med förankring i de tre källorna utan att jag specifikt nämner dem så ofta i texten. I den andra delen visar jag mer konkret hur de ger konstruktivt material för livet som helhet med fokus på arbete. I den tredje delen ges avslutande konklusioner. Jag ger också några samtalsfrågor som kan användas som underlag för samtal i en arbetsgemenskap eller i en studiegrupp kring arbete.


  Boken har sin bakgrund i intresse för ledarskap, arbetsfrågor och företagskultur, författandet av stresshanteringsboken Fri från stress och tristess. Ett vidare perspektiv på stress och utmattning och en mångårig fördjupning i de tre urkristna källorna.


      Boris Salo

  Jakobstad, augusti 2019, dagarna före pensioneringen från lönearbete men skrivet i en önskan att pensioneringen inte innebär slutet på arbete i mitt liv.