top of page

Salo B. Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet? 2016. ISBN 978-952-5607-37-6. 240 sidor. Häftad. Andra upplagan i samarbete med Semnos Förlag Ab

 

Hur kunde man komma ihåg vad Jesus sagt och gjort?Ingen som var med har väl berättat vad som hände?Evangelierna skrevs väl långt efter händelserna? Kanske lärjungarna glömde hur det gick till? Men lärjungarna var ju subjektiva.. Men har inte texten förändrats?Men de gnostiska evangelierna då? 

Boris Salo vill i sin bok Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet? ta frågorna på allvar. Han visar på trovärdigheten i Jesusberättelsen utifrån både inre vittnesbörd,evangelisternas eget sätt att skriva, och yttre vittnesbörd, som jämförelsen med gnostiska evangelier. Han ger många argument för att det är Petrus röst vi hör i Markusevangeliet. Bokens andra del visar på personen Jesus Kristus, hans historicitet och evangelisternas häpnadsväckande skildring – sett mot de värderingar som fanns i hans samtid. Boken avslutas med tjugotvå (!) fakta somtalar för historiciteten i Jesus uppståndelse och femton livsområden där Jesus från Nasaret förändrade synen på livet.

 

"Boken bör finnas i alla svenska hem" (tidningen Dagen)

"En av de bästa apologetiska böcker jag läst" (Carl-Erik Sahlberg)

 

"Den här boken behövs. Idag ifrågasätt ofta evangeliernas historiska trovärdighet av kritiska forskare och författare. Därför behövs litteratur med väl underbyggd argumentation som ger sakskäl för att läsa evangelierna både som berättelse och historia. Det gör denna bok på ett föredömligt sätt. Därför köp den och läs den". Bibellärare och författare Anders Sjöberg.

 

En kort behandling av tematiken finns i böckerna Trovärdigt och Kan död man leva?

 

Salo B. Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet?

20,00€ Ordinarie pris
14,00€Reapris
Skatt ingår
 • Inledning ...........................................................................7
  I Ordet evangelium ............................................................11
  Evangeliernas genre ..........................................................15
  Samtidens tradering och memorering ................................19
  Författarna ........................................................................25
  A. Vem var Markus? .........................................................27
  B. Petrus som huvudkällan till Markusevangeliet ..............30
  II Inre vittnesbörd .......................................................39
  Lärjungarna som vittnen ...................................................
  39
  Tillförlitliga vittnen ...........................................................
  43
  Tidsmässig närhet .............................................................
  47
  Trovärdigt berättelsesätt ...................................................
  53
  A. Realistisk skildring ...................................................
  53
  B. Överraskande fakta om Jesus ...................................
  56
  C. Avsaknad av urkyrkliga problemställningar ..............
  60
  D. Användningen av namn .........................................
  67
  E. Onödiga, men härliga detaljer ..................................
  70
  F. Minnesvärda händelser .............................................
  77
  G. Betoningar och skillnader .......................................
  83
  Den historiska förankringen ..............................................
  93
  A. Historiska fakta ......................................................
  94
  B. Jesus förkunnelse förankrad i en judisk kontext ......
  102
  C. Jesus möte med olika grupperingar ........................
  117
  Marknadsföring mot alla odds .......................................
  121
  A. Pinsamma fakta .....................................................
  121
  B. Synen på kvinnan ..................................................
  124
  C. Anstötligt budskap ................................................
  133
  INNEHÅLLSFÖRTECKNING
   
  4
  5
  III Yttre vittnesbörd ....................................................
  137
  De fyra evangelierna i jämförelse med andra evangelier ...
  137
  A. Kriterier i kanonprocessen .....................................
  138
  B. Nytestamentliga apokryfer .....................................
  141
  D. Gnostiska skrifter ..................................................
  145
  F. Olika typer av berättelser ......................................
  154
  Handskrifternas ålder och antal .......................................
  157
  Andra historiska källor ...................................................
  159
  IV Kung med törnekrona ...........................................
  167
  Jesushistorik ....................................................................
  167
  Jesus som person .............................................................
  171
  Gudomliga anspråk .........................................................
  175
  Uppståndelsebevis ...........................................................
  181
  A. Den tomma graven ................................................
  183
  B. Uppståndelseberättelserna ......................................
  185
  C. Lärjungarnas förvandling .......................................
  191
  D. Kyrkans födelse och nya liv ..................................
  193
  E. Teologiska nytolkningar .........................................
  196
  Uppståndelsens konsekvenser ..........................................
  203
  Bibelsynen ...................................................................
  205
  Nya tankebanor och handlingsmönster ...........................
  209
  Avslutning .......................................................................
  217
  Litteratur ........................................................................
  223
  Noter .............................................................................
  227
   
bottom of page