top of page

 

Salo V & B, Den Kära Leken - om kärlek, äktenskap och sexualitet. 2009. Andra uppl. ISBN 978-952-5607-11-6. 152 sid. Inb. 

"Det har skrivits många böcker om kärlek, sex och samlevnad. De här boken är annolunda än de flesta jag läst. Det unika med boken är att samtidigt som författarna refererar till en mängd vetenskapliga undersökningar knyter de också på ett positivt sätt an till en kristen sexualetik. Öppet, ärligt och med mycken humor och värme beskriver författarna hur man får ett rikt samliv."

Salo V & B. Den kära leken. Om kärlek, äktenskap och sexualitet

20,00€Pris
Skatt ingår
 • Det har skrivits många böcker om kärlek, sex och samlevnad. Den här är annorlunda än de flesta jag har läst. Det unika med boken är att samtidigt som författarna refererar till en mängd vetenskapliga
  undersökningar knyter de också på ett positivt sätt an till en kristen
  sexualetik. Öppet, ärligt och med mycket humor och värme beskriver författarna hur man får ett rikt samliv.

   

  Framställningen skiljer sig från vår tids ytliga och mekaniska syn på sex. Man upptäcker som läsare att en syn på sex och samlevnad utifrån kristna värderingar stämmer mycket väl överens med det vi faktiskt vet om hur man får ett rikt samliv. Den uppfattningen får man inte om man utgår från den debatt som förs i medierna där den kristna synen på sex och samlevnad framställt som reaktionär och livsfientlig.

   

  Författarna är mycket pålästa och insatta i det mesta som är skrivet om samlevnad. Litteraturlistan består av många referenser. Vivian
  och Boris Salo relaterar till undersökningar som visar att lycka inte
  främst beror på hur mycket pengar vi har eller hur vi lyckats i
  karriären. Den beror mer på om och hur äktenskapet fungerar. Vi får också ta del av intressant information om hur våra hormoner påverkar vårt kärleksbeteende.

   

  Det sägs ofta med viss rätt att män ofta vill ha mer sex medan
  kvinnor oftast vill ha bättre sex. I den här boken får både män och kvinnor många praktiska och konkreta råd. Vi män borde tänka på att om vi utgår från hur många minuter det tar för oss att ”bli tända” bör vi sätta en nolla efter den siffran för att komma fram till  den tid kvinnan oftast behöver. Att som man hoppa över förspelet är ”som att försöka starta en diselmotor i 35 graders kyla”. Formuleringar som de här gör att man känner igen sig och inte glömmer det man läst i första taget.

   

  Författarna ger exempel på hur stress, tristess och press kan ta död på lusten, och tar upp olika former av otrohet. Oftast tänker vi bara på sexuell otrohet, men det finns också en psykisk otrohet där vi anförtror oss mer till någon annan än vår partner, och en materiell otrohet där vi är mer engagerade i jobbet än vår partner.

   

  Författarna slår hål på flera av vår tids vanliga myter på samlevnadens område och visar vilka riskerna är om vi tror på dem.

   

  Boken har mycket att ge dig som vill lära dig mer om kärlekens
  viktiga men svåra konst och som vill utveckla och berika ditt samliv.

   

   

  Alf B. Svensson, legitimerad psykolog

 • Alla längtar efter kärlek. Kärleken är som hjärtat i kroppen, som motorn för bilen och som solen för skapelsen. Kärleken ger livet mening och livsinnehåll. Kärlek och sexualitet är rika och härliga gåvor. Genom sexualiteten både uttrycker vi och tar emot närhet, värme och tillhörighet. Den är en källa till kraft och till liv i många dimensioner. Utan den skulle livet upphöra och utan den skulle vi leva känslomässigt fattiga liv. Det gäller också den som är singel. Sexualitet är ju något mycket vidare än enbart sex. 

   

  De flesta av oss bär på en längtan att få dela livet med någon och få vara den enda för någon livet ut: att hitta ”den rätta”. Samtidigt har samhällets slit och släng-mentalitet också drabbat relationer och
  äktenskap. Kärleken består, men föremålen växlar som talesättet lyder. Kärleken har blivit en reavara i dagens samhälle och kärleksbegreppet är uttunnat. Vi ”älskar” maträtter och bilar, vi ”älskar” att
  shoppa och vi ”älskar” att ha semester. Och man kan köpa ”kärlek”,
  trots att kärlek de facto är det man allra minst kan handla för pengar.
   

  Vi möts på olika sätt av upplysning och information om sexualitet. Vi hör mycket om sex, vi ser sex och det skämtas om sex.  Små barn sköljs över av sexuella intryck. Många tonåringar hamnar i tidiga sexuella debuter som de inte är mogna för. Och vi vuxna utsätts ideligen för sexuella anspelningar, inte minst genom filmindustrin där också de mest intima scener visas. Men trots den till synes fri-gjorda hållningen har vi ofta svårt att tackla de sexuella frågorna. Undersökningar visar att många par, nästan två tredjedelar, har svårt att prata om den gemensamma sexuella upplevelsen. Och många föräldrar har svårt att ge sina barn sexuell vägledning. Endast en  femtedel av föräldrarna i Finland pratar med sina ungdomar om pornografi och dess påverkan.

   

  Hur ska vi i ett översexualiserat samhälle överhuvudtaget kunna ta vara på och leva ut sexualitetens gåva?  Hur kan man bevara kärleken i ett förhållande? Hur kan man i ett parförhållande mellan man och kvinna utveckla det sexuella samspelet så att det får vara uttryck för närhet och kärlek? Har äktenskapet någon framtid? Och hur kan vi förmedla en positiv syn på sexualitetens gåva till nya generationer? Det är några av de frågor vi vill reflektera över.

   

  Vi vill varmt tacka psykolog Alf B. Svensson för förordet. Alf har varit pionjär inom äktenskapets friskvård och en inspirationskälla och förebild för oss. Bakom boken ligger över två decenniers arbete
  för att stöda parrelationer. Under ett studiebesök i London sommaren 2000 fick vi stifta bekantskap med äktenskapskurserna The Marriage Course (Äktenskapskursen Vi bygger en god grund för livet) och The Marriage Preparation Course. De gav oss arbets-redskap att utvidga området. Vi har haft möjligheten och glädjen att introducera kurserna i Finland och i viss utsträckning i Sverige, och lett kurser varje år sedan dess. Också modern forskning inom genusmedicin, konfliktologi, stressforskning och forskningen i begreppet lycka och beröringens betydelse har fått bidra. Vår avsikt var ursprungligen att skriva ett litet häfte om kärlek och det äktenskapliga samlivet mellan man och kvinna, men materialet har svällt ut under processens gång. Ändå har vi varit tvungna att begränsa oss. Mycket mer skulle kunna sägas om att växa i förhållandet och dess olika skeden. Men å andra sidan därför ordnas parrelationskurser!

  Vår egen äktenskapliga resa började för trettio år sedan. Vi räknade som nygifta med att klara av det äktenskapliga livet utan större besvär. Inom några år märkte vi hur vi känslomässigt höll på att växa ifrån varandra på grund av ett aktivt yrkesliv och utan klart medvetna prioriteringar. Vi deltog i några äktenskapsläger och
  helger som öppnade våra ögon för vad vi höll på att gå miste om. Sedan dess har vi försökt erbjuda andra samma möjlighet att hålla kärleken levande. Vi vill uttrycka vår tacksamhet till alla som inspirerat oss under samtal, föreläsningar och kurser och hoppas att boken får vara en inspirationskälla i den kära lekens konst. Vi vill tillägna boken våra kärleksfrukter, våra barn, som berikat och gett så mycket åt vårt äktenskap.

bottom of page