top of page

Boris Salo, Bönens ryggrad och avstamp. Om Herrens bön. ISBN 978-952-5607-45-1, Hård pärm. 278 sid. 2019.

 

Grundbok för bönekursen "Herre, lär oss att  be” och studiematerial för böne- och bibelgrupper, men också en bok för enskild fördjupning i bönens rika värld.


Fader vår är ett öppet fönster in i bönens värld och in i vårt eget liv. Vi ser Gud, oss själva, livet och världen.
 
"Det är den bästa utläggning av Fader vår jag någonsin läst och vill därför varmt rekommendera denna bok." Agne Nordlander (teol.dr.)

 

"Boris Salo är med sin bok med om att inspirera till kontinuerlig och målmedveten bön." Carl-Erik Sahlberg ( teol.dr.)

 

"Boken är en guldgruva. Den ska närmast betraktas som en lärobok fylld med kunskaper och insikter. Den gör mig inte missmodig, snarare frimodig. Jag önskar jag hade haft tillgång till den tidigare" Håkan Sunnliden  (bibellärare)

 

"Jag instämmer i de superlativer som på baksidan ges av framstående teologer (se ovan).  Själv läste jag med penna och linjal i handen och det blev understreckningar nästan på varje sida. ... aha-upplevelser kom stup i kvarten. .. det som slagit i mig personligen är hur träffsäkert Boris tar ställning till olika företeelser i kyrka och teologins värld under kristendomen väg genom historien. Med andra ord får man här en insiktsfull och trygg introduktion i levande vardagskristendom. Greppet är praktiskt med fyllig teologisk, kyrkohistorisk och teoretiskt underbyggnad och läsaren bjuds på gratis "sight seeing" i bönens och trons hemlighetsfulla och rika värld. Boken vimlar av ärliga och tänkväda aforismer ..." Utdrag ur recension av biskop emeritus Erik Vikström i tidningen Kummin 6-7/2019. Hela artikeln kan läsas under fliken recensioner. Så också en längre rekommendation av Håkan Sunnliden  

 

" Boken är mer än ett nyttigt och inspirerande studium kring bönen Fader vår. Framställningen är mättad av en grundlig bibelteologisk undervisning som är själavårdande, vägledande och uppfordrande. ..

Den tydliga undervisningen och den härliga begeistringen över Herrens bön, som Boris Salo ger uttryck för i sin bok, borde kunna möta ett stort behov i kristenheten. Inte minst i de sammanhang där bönen Fader vår är satt på undantag eller knappast används vare sig i gudstjänsterna eller enskilt. Boken utgör en innerlig inbjudan till ett rikt böneliv och förnyad tro. Stig Öberg i Dagen. Se hela recensionen under fliken Recensioner.

 

 

 

Bönens ryggrad och avstamp. Om Herrens bön

15,00€Pris
Skatt ingår
 • Innehåll

  Förord

  Första samlingen – Herre lär oss att be!.

  • Undervisning

  Vart tog avsikten vägen?

  Samma böneämnen!

  Arameiska eller hebreiska?

  Trampolinen

  • Tillämpning
  • Fördjupning

  Kärt barn med många namn

  Motiveringar

  Jesus användning av parallellismer

  Kropp och bön

  Om Martin Luther och Herrens bön

  Andra samlingen – invokationen

  A. Undervisning

  Böneämne: Att Gud får vara kär för oss

  Böneform: Tillbedjan

  Bönens väsen: Trinitarisk

  Ton, preposition, känsla och kroppshållning

  Bönedefinition: Bön är gemenskap

  Sammanställning

  • Tillämpning

  C. Fördjupning

  Att be i Jesus namn

  Mystik

  Helgondyrkan

  Tredje samlingen – Guds rikes bön

  A. Undervisning

  Böneämne: Guds rike och Guds vilja

  Böneform: Förbön

  Bönens väsen: Epikletisk

  Ton, preposition, känsla och kroppshållning.

  Bönedefinition: Bön är samarbete

  Sammanställning

  • Tillämpning
  • Fördjupning

  Livets mening

  Paradoxen redan här–inte ännu

  Förbön för sjuka

  Förbön för döda

  Martin Luther och förbönen

  Kyrkans förbön

  Fjärde samlingen – Behovsbönen

  • Undervisning

  Böneform: Begärande bön

  Bönens väsen: Aoristisk

  Ton, preposition, känsla och kroppshållning.

  Definition: Bön är livsprioritering

  Sammanställning

  B. Tillämpning

  C. Fördjupning

  Bönesvar och hinder för bönesvar

  Tro och bön

  Femte samlingen – Förlåtelsebönen

  A. Undervisning

  Böneform: Syndabekännelse. 

  Bönens väsen: Kharisaktig

  Ton, preposition, känsla, kroppshållning

  Bönedefinition: Bön är hemkomst

  Sammanställning

  B. Tillämpning

  C. Fördjupning

  Husgudar

  Försonings- och välsignelsebön

  Falsk skam och falsk skuld

  Vart tog nåden vägen? 

  Rättfärdiggörelsen – mer än lära

  Sjätte samlingen–Skyddsbönen

  • Undervisning

  Böneämne: Skydd och befrielse

  Böneform: Befrielsebön

  Bönens väsen: Anamnetisk

  Ton, preposition, känsla och kroppshållning

  Bönedefinition: Bön är krigföring

  Sammanställning

  • Tillämpning

  C. Fördjupning

  Vart tog befrielsebönen vägen?

  Att skilja mellan andar

  Sjunde samlingen – Doxologin

  • Undervisning

  Böneform: Lovprisning

  Bönens väsen: Eukaristisk

  Ton, preposition, känsla och kroppshållning.

  Bönedefinition: Bön är Gudsförhärligande

  Sammanställning

  B. Tillämpning

  • Fördjupning

  Lovprisningens funktioner

  Gammal och ny lovsång.

  Herrens härlighet – vem är det?

  Åttonde samlingen – Sammanfattning och fortsättning

  A. Undervisning

  Sammanfattning

  Herrens bön och spiritualiteten

  Förslag till fortsatt tillämpning

  B. Tillämpning

  Förslag till grupp- och kursupplägg

   

   

bottom of page