top of page

Vilken pangnyhet! Påskdagen

Mark 16:1–8 Kristus är uppstånden!


Det påminner om ett nyhetsreportage. Journalister rusar till platsen där något omvälvande har skett. En strid ström av information väller fram. En icke-samordnad info kablas ut, olika detaljer lyfts fram, olika personer intervjuas. Ingen slutkommuniké finns att tillgå. Allt är ännu i sin linda. Men huvudstoryn om det helt oväntade är den samma.

Händelserna vid den tomma graven skildras likadant. De fyra evangelisterna lyfter fram olika detaljer, olika personer kommer i fokus. Ingen av de fyra evangelisterna ger någon sammanställning av händelserna. De ger ingen rapportering om hur uppståndelsen gick till. Till och med orden ”enligt skrifterna” saknas. Berättelserna är så långt från teologiska rapporter om dogmatiska orsaker eller följder av uppståndelsen man kan tänka sig. Men huvudstoryn är hos dem alla den samma: Det som ingen hade väntat sig har hänt. Det otänkbara blir tänkbart. Jesus lever! Gud har uppväckt Jesus!

Det är fascinerande. Det är som att se en nyhetssändning. Kvinnor

springer hit och dit, har praktiska bekymmer om hur man ska få bort stenen, blir rädda, springer därifrån så förskräckta att de först inte vågar säga något. Vi tar del av obetydliga detaljer som att ängeln satt ”till höger”. Och till råga på allt: Alla evangelister berättar om att kvinnorna var de första som fick reda på nyheten. Kvinnor som inte ens hade rätt att vittna i en domstol.

Den som kallar skildringen för en legend har nog stora problem!

Likaså den som utan tro på uppståndelsens faktum ska förklara den

kristna kyrkans tillkomst och lärjungarnas förvandling från en räddhågad lärjungaskara till frimodiga vittnen.

Med den kristna kyrkan världen över ropar vi i dag frimodigt ut: Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!


Och visst har uppståndelsen konsekvenser!

• Påskdagen bekräftar sanningshalten i de hårresande anspråk Jesus gjorde. Han var och är Messias, Guds son.

• Livsgemenskapen med Gud öppnades på grund av Jesus försoning. Uppståndelsen bekräftar att det är sant att Jesus verk är fullbordat.

* Vi får som urkyrkan jubla över att syndernas förlåtelse hade stigit upp ur graven.

• Gud har besegrat ondskan. Döden och den onde besegrades. Lidande kristna världen över i dag har sitt hopp i det faktum att trots att ondskan härjar så har den avgörande drabbningen skett.

• I tron på Jesus uppståndelse finns medvetenheten om Guds närvaro här och nu med alla de möjligheter det innebär. Påskdagen understryker med all tydlighet att möjligheterna aldrig är uttömda.

• I det faktum att Gud uppväckte Jesus finns bekräftelsen och garantin inte bara för vår egen personliga uppståndelse utan för hela skapelsens återupprättelse.

Men inget av det fanns i kvinnornas tankevärld när de med tunga steg gick till graven eller när de rusade därifrån i förskräckelse. Småningom förbyttes förskräckelsen och förvåningen i glädje. Jesus levde! Livet levde igen. Livet lever!

Himmelske gode Far

som gjorde påsken till en omvälvande

och det nya livets tid.

Skaka om oss så att vi

som så ofta begraver vår herre och vår tro

erfar trons uppståndelse i våra liv.

Genom, Jesus, den uppståndne.


Nu kan du också höra andakten!

https://soundcloud.com/search?q=ViBoSa


Utdrag ur Boris Salos bok Andaktsbok. Utdragen finns också på Facebook. Andaktsboken innehåller texter för varje dag under kyrkoåret. Se ViBoSa bokshop.

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

コメント


bottom of page