top of page

Vilken festdag! Domsöndagen


Matt 25:31–46 Kristi konungaväldes söndag

Domsöndagen är en festdag!? Varje söndag bekänner en kristen församling

att Jesus ska komma för att döma levande och döda. Domen är en

källa till tacksamhet och glädje! Jo, du läste rätt. Domen är mitt i sitt

djupa allvar en positiv sak. Varför det?


1. Det finns en slutgiltig dom!

Tänk om vi inte hade någon garanti för att det onda en gång ska ta slut.

Tänk om all djävulskap skulle få bestå och besegra det goda för evigt. Nu

kommer den dag när Gud på grund av vad Jesus gjort på Golgota att säga

sitt slutgiltiga STOP till allt ont. Det onda för höra: Hit, men inte längre.


2. Vi behöver inte döma!

Hämnden är ljuv brukar man säga. Innerst inne vet vi att så inte är

fallet. Döm inte om du inte har gått i någons skor brukar man säga. Det

finns ett rättvisepatos, till och med själva skapelsen suckar efter en dag

av rättvisa. (Rom 8:19) Domsöndagen förkunnar befriande till oss: Den

sanna hämnden och domen är Herrens, inte vår! Ondskan ska få sitt

straff, men vi får låta Gud sköta den handlingen.


3. Jesus dömer.

Domen är Herrens. Varken den onde eller hans anhang; varken despotiska

diktatorer eller vi småpetiga egoister har rätt att öppna domsböckerna.

Vem har rätt att döma? Vad är tecknet på en rätt maktutövare?

Är det inte att man är beredd att avstå från sin makt. Ack, så svårt för

många som smakat på maktens sötma. Men Jesus avstod från makten

och satte sig på de dömdas bänk. Endast Lammet, Lejonet av Juda har

den värdighet som krävs. Han som känt folkets gråt, dess smärta, upplevt

i sin kropp dess hunger, törst, känt det kalla fängelsegolvet, varit

utan kläder. Var så säker på att domen blir skakande rättvis, fylld av

kärleksfull sanning och sanningsfull kärlek.


4. Domen understryker människovärdet.

En hund bär inget ansvar. Men människan som Guds avbild bär ansvar

inför levande Gud. Domen bekräftar att våra liv är viktiga och värdefulla.

En folkhögskolrektor möttes en dag av en elev med kniven i

högsta hugg och de hotfulla orden: ”Jag mördar dig, jag är omyndigförklarad,

jag kan göra vad jag vill!” Rektorn lägger lugnt sin hand på

elevens skuldra och säger med fast röst: ”Du är lika mycket ansvarig på

den här platsen som någon annan.” Ett nytt kapitel började den dagen i

tonåringens liv. Ansvar är ett tecken på värde.


5. Sanningen befriar.

Lars-Åke Lundberg skriver i psalmen om Guds kärlek: ”O döm oss,

Herre, frisäg oss i domen. I din förlåtelse vår frihet är.” (Psb 553:4)

Utmaningen är att låta domen redan i dag gå över våra liv. Vi har möjlighet

att i dag gå in under domen och så vara frikända när den slutgiltiga

domens dag är inne.


6. Domen driver oss till Jesus Kristus.

Då Herren Jesus får vara sanningen i våra liv befrias vi till att se ”de

minsta”. För domsberättelsen ska inte läsas som en beskrivning av vad

vi måste göra för att hamna bland de rätta fåren. Lagens förmåga att

skapa missmod och högmod är välkänd. De på den högra sidan blev ju

förvånade av att höra vad de gjort. Ytterst driver oss domsöndagen till

Jesus Kristus. Vi behöver honom som vår herre och Frälsare. Då kan vi

frimodigt möta honom som domaren på den stora dagen.


O döm oss, Herre,

frisäg oss i domen.

I din förlåtelse vår frihet är.


4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

コメント


bottom of page