top of page

Vem är värdig? Nyårsdagen


Apg 4:8–12 I Jesus namn

Det är inte ens tio år sedan. Men hur många minns Saparmurat Nijazov,

tidigare diktator i Turkmenistan? Bilden i dagstidningen visade hur

folket dagen efter hans död putsade bort porträttet av sin mångåriga

ledare. Nijazov hade byggt upp sitt auktoritära ledarskap utifrån en

häpnadsväckande personkult. Allt i staten Turkmenistan skulle kretsa

kring honom. Skolor, flygplatser, månader och till och med en meteorit

hade fått hans namn. Offentliga byggnader hade stora porträttbilder av

honom. Statyer fanns utplacerade i hela landet. I skolan lärde man sig

att älska honom. Hans verk och tal utgjorde den större delen av innehållet

i läroböckerna. Han skrev en ”bibel” som alla skulle rätta sig efter.

Dagen efter hans död putsas allting bort!


Vi minns kanske Saddam Hussein bättre. Han följde samma mönster.

I Åsne Seierstads reportagebok från Irak utbrister den tidigare hjärntvättade

tolken förtvivlat: ”Folk säger att han aldrig brydde sig om oss.

De säger att han bara brydde sig om sig själv.”


Det finns många fler. Vi kan nämna kejsare Nero, de kinesiska kejsarna

som levde i sin egen stad avskärmade från folkets nöd och bekymmer,

Hitler, den rumänske diktatorn Nicolae Ceausescu, Stalin och diktatorer

i Nordkorea och Vitryssland. Personkult, tortyr och ett egoistiskt liv i

luxuös tillvaro tycks vara gemensamma drag. Och inte sällan jämnas allt

till marken när personen dött, som också skedde i Neros fall. Hans stora

komplex revs så fort som möjligt eftersom ingen ville minnas honom.


Vilken kontrast att få börja året i Jesus namn! Jesus skickade inte folk till

tortyrkammare. Han kommenderade inte att motståndare ska hängas

utan välsignas och älskas! Han lämnade inte ett enda skrivet ord efter

sig, men är omskriven mer än någon annan. Han avslöjade ondskan in

på bara skinnet, men gav varje människa ett värde.


Man försökte och försöker putsa bort bilden och talet om Jesus. Men det

går inte. Hans lärjungar utbrast med svärdet mot halsen: ”Vi kan inte

låta bli att tala om vad vi har sett och hört.” (Apg 4:20) Hans minne

lever och ska leva. Därför att hans grav är tom, han själv lever. Den

samme i går, i dag och i evighet.


I många kyrkor, bland annat i Larsmo kyrka, finns en illustration i

form av ett slaktat lamm som ligger på en förseglad bok. Där finns också

ett snedvänt kors med en korsfana som består av ett sönderrivet skuldebrev.

Som kyrkoherde i församlingen hade jag flera gånger anledning att

reflektera över det radikala budskapet i konstverket. Vad månne konstnären

tänkte när han gjorde altaruppsättningen? Ingen annan ideologi

i hela världshistorien gör anspråk på att en slaktad människa har rättighet

att öppna framtidens bok och dess allra sista skeden. Evangelisten

Johannes ger oss paradoxens fulla formulering: Det slaktade lammet är

Lejonet av Juda. (Upp 5:5–6)


Med ord från högmässans liturgi får vi utbrista: ”Sannerligen, du ensam

är värd att vi överallt och alltid tackar och lovar dig, allsmäktige Gud,

genom Jesus Kristus vår herre.”


Himmelske Far

Helgat varde ditt namn

på allt sätt i våra liv.

Tack för att du uppenbarat

dig i vår herre Jesus.

Bevara oss från att

dra vanära över hans namn.

Må han bli känd, älskad och förkunnad.

I hans namn vi ber.


Utdrag ur Salo, Andaktsbok. Boken innehåller också uppslag för veckans olika dagar med möjlighet till fördjupning av veckans tema.

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

Comments


bottom of page