top of page

Välkommen! Låt tron bli vardag.

Välkommen med på en kyrkoårsvandring och låt tron bli vardag! Jag inbjuder dig genom en text ur min bok Andaktsbok, en text för varje söndag och helgdag. Boken innehåller sedan också uppslag för varje vardag där man kan fördjupa sig i veckans tema.

Förordet ger en bild av hur boken är uppbyggd.


Förord

Ordet ”äntligen” har burit mig under processen med den här andaktsboken.

”Äntligen” utbrast Adam när han såg sin Eva och gav oss världshistoriens

första poesi. ”Äntligen” utbrast säkert herdarna när den långa väntan

på Messias hade gått i fullbordan. Den samariska kvinnan, Sackaios,

Bartomaios och många fler kunde utbrista efter mötet med Jesus från

Nasaret: ”Äntligen hittade jag livet, Gud, min medmänniska och mig

själv.” ”Äntligen” har miljontals människor sedan sagt när frälsningen

blivit en verklighet. Många har sagt sitt ”äntligen” när bönesvaret efter

år av bedjande kommit. Hela tillvaron kommer att utropa ett slutligt

och befriande ”äntligen” när Jesus kommer åter.

Det finns många ”äntligheter”, stunder när förhoppningar infriats.

Jag bär förhoppningen att den här andaktsboken ska få ge ahaupplevelser

och livskraft: tankar, iakttagelser och beslut som befriar livet. Kanske

till och med någon som fått boken i sin hand känner ett ”äntligen”.

Under årens lopp har nämligen en och annan uppmanat mig att skriva en

andaktsbok. Men många andra bokprojekt har kommit emellan. Men

nu är den klar och därför säger jag mitt ”äntligen”.

Det är ett stort förtroende att få vara din medvandrare ett helt år. Jag

överlämnar en andaktsbok med ett litet ovanligt upplägg. Avsikten är

att ge både färdkost för dagen och andlig vägledning för livet. Här finns

material för kyrkoårets alla söndagar och helgdagar men förutom det

också stoff för andlig vägledning inne i veckan. Ibland blir det en tanke

eller ett bibelord att bära med sig under dagen, ibland inspiration till

ett eget bibelstudium. Läs gärna bibelavsnittet för ifrågavarande söndag

och helgdag. Jag ger också förslag till bibelord att memorera. Jesus själv

memorerade Skriften. Bibelordet öppnar sig ur olika synvinklar när man

bär det med sig en längre tid. Memorering är dessutom hjärngymnastik!Min avsikt har varit att skapa en varierande text. Gud talar ju till oss

på olika sätt utifrån vår personlighet. Några av oss är inriktade på tanke

och intellekt (förnuftet), andra på handling (viljan), någon på intuition

och spontanitet (känslan). Därför är texten ibland undervisande, ibland

själavårdande och ibland apologetisk där den vill visa på trovärdigheten

i budskapet om Jesus från Nasaret. Målsättningen är att tron får bli vardag,

att Guds vilja får förverkligas och därmed hans rike spridas.

Texten kan användas enskilt men också i en gemenskap som vid

familjens middagsbord, i böne- och bibelgruppen, samtalsgruppen,

manssamlingen eller syföreningen. När man tar del av texten tillsammans

med andra kan veckomaterialet, som ju annars är tänkt för den

enskilda reflektionen, också användas som underlag för samtal.

Jag väljer att förankra det hela i kyrkoåret, dess texter och temata som ur

olika synvinklar behandlar den kristna tron och det kristna livet. Man

kan se på kyrkoåret som församlingens skydd mot predikantens egna

älsklingstankar. Kyrkoårets texter och temata tvingar nämligen en predikant

att se på det kristna budskapet från flera håll. Det hindrar förstås

inte att samma tankegångar återkommer, så också i den här andaktsboken.

En och annan kommer säkert också att känna igen accentueringar

från det jag tidigare skrivit.

Kyrkoåret styrs av påsken. Om påsken infaller sent blir söndagarna efter

pingst 22 till antalet. Boken innehåller också material för det år när påsken

kommer som allra tidigast. Det gäller alltså att hålla reda på vilken

helgdag och vilken vecka man lever i. Boken förutsätter inte att man

läser den från början, utan du kan som ny läsare dyka ner i den tid av

kyrkoåret som är aktuell.

Välkommen med!

24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

Comments


bottom of page