top of page

Tradition och förnyelse? Första söndagen efter jul

Luk 2:33–40 Den heliga familjen

Vi har juldagarna bakom oss. Julhelgen är full av traditioner. Någon har

rest bort för att komma bort från det invanda och se julens budskap

med nya ögon. Och någon har mitt i det traditionella fått ett andligt

genombrott. Den här dagen i kyrkoåret handlar om både tradition och

förnyelse. En kvinna skulle genomgå en reningsakt 40 dagar efter ett

barns födelse. Maria följer traditionen. Hon får höra profetiska ord som

följde henne ända fram till stunden hon står vid Jesus kors. Symeon och

Hanna får, när de går till templet som de brukade, ett livsförvandlande

gudsmöte.

Kyrkan försöker förnya sig på olika sätt och ibland dyker förnyelserörelser

upp som protest mot det etablerade. Tradition och förnyelse är

tvillingar som inte får slitas ifrån varandra. Jag ger några teser som visar

på sambandet:


1. Aldrig tradition för traditionens egen skull (så här har det alltid varit!)

2. Aldrig förnyelse för förnyelsens egen skull (så här har det aldrig varit!)

3. Guds Ande har skapat sann tradition och skapar sann förnyelse.

4. Personcentrerad tradition och förnyelse är livsfarlig.

5. Förnyelse är den gamla trosläran förverkligad i nya former.

6. Förnyelse är inte i första hand nya strukturer utan förnyade människor.

7. Traditionen pekar på riktningen – förnyelsen röjer vägen.

8. Traditionen är läromässig – förnyelsen är profetisk.

9. Traditionen ger det historiska djupet – förnyelsen skapar historia.

10. Traditionen bevarar förnyelsen – förnyelsen dammar av traditionen.


Hur ser då livet ut där tradition och förnyelse får omfamna varandra?

Teol dr Carl-Erik Sahlberg forskade i kyrkans historia efter kännetecken

på levande andliga sammanhang. Utifrån sitt resultat byggde han sedan

en dynamisk kristen gemenskap i Sankta Klara kyrka i Stockholm. Carl-Erik kom fram till följande nio kännetecken på en levande församling:


Närhet

1. Man är öppen för alla, hög som låg, rik som fattig (ecklesia).

2. Man visar omsorg om människan (diakonia).

3. Man har en kärleksfull gemenskap (koinonia).

Profilen

4. Man frambär ett rakt och enkelt budskap om Jesus (kerygma).

5. Man lever rent och helgat (praxia).

6. Man är beredd att lida (martyria).

Resurserna

7. Man söker Gud i bön, Ordet och nattvarden (liturgia).

8. Man är öppen för den helige Ande och hans kraftgärningar (dynamis).

9. Man uppmuntrar varje medlem att vara ett Kristusvittne (missio).


De nio punkterna innehåller såväl vision, strategi som passion. Så låt

oss be:


Himmelske Far,

Vi har fått ta emot glädjens

och frälsningens budskap.

Fyll oss med din Ande så att vi

hör och ser vad du har gett oss i Jesus

och med Symeon och Hanna

förkunnar och lever ut din nåds under.

Genom Jesus vår herre.


Utdrag ur Salo, Andaktsbok. Boken innehåller också uppslag för veckans olika dagar med möjlighet till fördjupning av veckans tema. Vid eventuell beställning, gå till webshopen.


7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

コメント


bottom of page