Sök
  • boris158

Påskkonsekvenser

Uppdaterad: 3 maj 2019

Vad innebär påskens budskap att Gud uppväckte Jesus? En hel del, ja egentligen allt!

• Påskdagen bekräftar sanningshalten i de hårresande anspråk Jesus gjorde. Han var och är Messias, Guds son.

• Livsgemenskapen med Gud öppnades på grund av Jesus försoning. Uppståndelsen bekräftar att det är sant att Jesus verk är fullbordat. Vi får som urkyrkan jubla över att syndernas förlåtelse hade stigit upp ur graven.

• Gud har besegrat ondskan. Döden och den onde besegrades. Lidande kristna världen över i dag har sitt hopp i det faktum att trots att ond­skan härjar så har den avgörande drabbningen skett.

• I tron på Jesus uppståndelse finns medvetenheten om Guds närvaro här och nu med alla de möjligheter det innebär. Påskdagen understry­ker med all tydlighet att möjligheterna aldrig är uttömda.

• I det faktum att Gud uppväckte Jesus finns bekräftelsen och garantin inte bara för vår egen personliga uppståndelse utan för hela skapel­sens återupprättelse.9 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

För-älskelse och kärlek

I onsdagens ÖT fanns det välbekanta citatet av pseudonymen George Sand att man inte kan befalla över kärleken. ”Därför kan ingen förebrås för att han blir förälskad eller för att han upphör att älska.

Märkligt asylförfarande!

Vårt lands asylförfarande debatteras, som jag tycker med all rätt. Jag vill här aktualisera behandlingen av dem som söker asyl på grund av religion. Det handlar oftast om f.d. muslimer som bekänner si

morsdagsdikt

Bön för mammor Gud, livets källa. Vi ber för mammorna i vår värld. En tänkte med glädje på fostret som i magen vände, den andra blott ångest och oro kände. En födde sitt barn så lekande lätt, den andr

©2018 by ViBoSa. Proudly created with Wix.com