top of page

Oförklarlig nåd Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)


Matt 20:1–16 Den oförtjänta nåden

Tomas Kroksmark, professor i pedagogik påstår att Jesus från Nasaret är världens främsta pedagog. I sin bok om Jesus förkunnelse beskriver han hur Jesus också tog skämt, ironi och överdrifter till hjälp för att få fram sitt budskap. Det var otänkbart att en god herde skulle överge hela sin flock för att leta efter och hämta ett enda bortsprunget får. En tjänare kunde inte vara skyldig tio tusen talenter, vilket var en astronomisk summa för en tjänare på den tiden. Man säljer knappast allt för att kunna köpa en enda pärla. Man brukade inte tacka nej till en fest. En samarier brukar inte spela hjälterollen och en person som arbetar en timma får inte samma lön som en som jobbat en hel dag.


Så långt professorn. Det finns många fler exempel. Jesus undervisning har haft en förunderlig förmåga att överleva. Den har, trots många försök till utrotning, bitit sig fast i det mänskliga medvetandet. Varför? Det hänger ihop med Jesus som person, hans handlande och hans budskap.


Hans budskap var så oväntat att han måste ta till otänkbarheterna för att få fram budskapet. Tänk nu på det här med nåd. Vi i det efterkristna Europa är så vaccinerade mot budskapet att vi ibland missar hela poängen.


Tänk om man i arbetsmarknadsförhandlingar skulle komma fram till att alla ska ha lika lön. Ja, inte bara så att ojämnheter mellan manligt och kvinnligt jämnas ut eller att alla yrkesgrupper får samma lön. Nej, oberoende av antalet arbetstimmar skulle utbetalningen vara lika för alla. Varför? Jo, därför att alla har samma grundbehov av mat på bordet och tak över huvudet. I liknelsen om vingårdsarbetarna är just det som händer.


Jesus budskap är klart. Guds godhet och nåd gäller alla. Där nåden gäller har vi inte någon orsak att förhäva oss, men inte heller någon anledning till förtvivlan. Nåden kör både missmod och högmod på porten. Nåd betyder inte nätt och jämt eller att det får gå för den här gången. Nej, nåd är något helt annat.


Nåd och glädje har samma ordstam och hör samman. Nåd står för det som väcker glädje. Den är en attityd av vänlighet, godhet, skönhet, tacksamhet och välbehag. Redan psalmisten utbrister att Guds nåd är bättre än liv, ja mer än liv! (Ps 63:4).


Jesus proklamerade och levde ut Guds nåd. Gud är glad i dig. Men allra svårast hade man på Jesus tid, liksom i vår, att förstå att nåd är något man får gratis. Utan motprestationer och förtjänster.

Den är oförtjänt. Jag tänker på en fågelmamma som matar sina hungriga fågelungar. De blir mättade utan meriter. Jesus tar barnets tro som en förebild för oss vuxna. Vad gör en baby när mamman ammar sitt bar? Tar emot näring och värme. Bara tar emot.


Amazing Grace är en av kristenhetens mest populära sånger. Den är djupt förankrad i den tidigare slavhandlarens John Newtons egen omvändelse.


De svenskspråkiga översättningarna kämpar med att få fram vidden i Guds nåd. En talar om ”förunderlig nåd”, en annan ”av nåd, av nåd”, en tredje ”förundrad jag hör”. Guds nåd är ogripbar. Mycket större än vad vi kan fatta. Den är plattformen för det övriga i livet.

Det ändlös klättrandets tid är över. Det hade psalmisten insett:


Jag ägnar mig inte åt stora ting, åt det som övergår mitt förstånd. Nej, jag har lugnat och stillat min själ, jag är som ett litet barn, som barnet i moderns famn. (Ps 131:1)


Utdrag ur Salo, Andaktsbok. Boken innehåller också fördjupning av veckans tema. En text för varje vardag. Texterna för sön-och helgdagarna finns också på ViBoSas Facebooksida. Eventuell beställning kan ske via ViBoSas webshop. I januari och februari på bokrea, endast 15 euro.

8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

Comments


bottom of page