top of page

Kvalitetsliv Andra söndagen efter trettondagen


Joh 2:1–11 Jesus uppenbarar sin gudomliga härlighet

Jesus förvandlar vatten till vin vid bröllopet i Kana. Hur är det möjligt? Och varför?

Bibeln har två toner när det gäller synen på vin. Vinet ses för det första som en gåva. Vin var uttryck för glädje och gemenskap och en allmän måltidsdryck. Till exempel tömdes vinbägaren fyra gånger under påskmåltiden. Ett återkommande uttryck för välsignelsen i det utlovade landet är ”bröd, vin och olja”. (5 Mose 7:13) Att inte få dricka vin sågs som en konsekvens av synden. (Mika 6:15) Vinet var helt enkelt en symbol för fred och välsignelse och dess frånvaro en symbol för förföljelse och katastrof.

Å andra sidan skildrar Bibeln på ett märgfullt sätt

missbruket av vin och de skadliga konsekvenser det för med sig. Dubbelsidigheten kommer fram hos Paulus som å ena sida kan uppmana sin vän Timotheos, ”kyrkoherde” i Efesos, att dricka litet vin för sin sjuka mages skull och å andra sidan i samma brev uppmanar församlingsborna i samma stad att inte berusa sig med vin utan i stället låta sig fyllas av helig Ande. (Ef 5:18–19)

Men tillbaka till bröllopet i Kana. Jesus räddar ett brudpar från en stor skandal under den veckolånga bröllopsfesten.


Berättelsen har flera djup. Vinet och bröllopet uttrycker i symbolens

form den messianska tidsålderns inbrytande. När Jesus berättar om det himmelrike han introducerar och själv är, använder han ofta bilder av bröllop. Vattnet i berättelsen är en bild för tomhet och brist, det gamla livet. Vinet uttrycker det nya, Andens närvaro och Guds rikes verklighet. Jesus sade själv att han har kommit för att ge liv, ett överflödande liv. (Joh 10:10). Strömmar av levande vatten ska flöda fram hos den som tror på honom. (Joh 7:38) Andens liv.


Det är stor skillnad mellan att leva på vatten och knäckebröd jämfört med att få gå till ett dukat bord. Undret i Kana inbjuder oss att mättas av Andens rika närvaro i stället för att låta oss dräneras av meningslöshet och tomhet. Man kunde också formulera det så här: Du behöver inte vänta på glädjen. Sen ... när det är fredag, eller lönedag, eller sportlov, då ska vi göra det och det ... Då skall det bli roligt. Nej, vi får leva i glädje i dag, i hem och i vardag.


Men lyft fram de tomma krukorna …

Bekänn för honom dina behov. Undret i Kana visar att i Jesus händer förvandlas vatten till vin, i både överflöd och i kvalitet. När man, som Jesus mor sade: ”Gör det han säger åt er ...”


I sin programförklaring (Luk 4:16–21) visade Jesus vad det nya innebar. Låt oss be utifrån den:


Himmelske Fader

Ditt rike är hos oss i Jesus Kristus,

din son, vår smorde broder.

Utgjut ditt rikes resurser i honom

över oss genom din helige Ande

att det glada budskapet når dem,

som gett upp hoppet i sitt liv,

att frihet proklameras där ondskan binder,

att blinda ögon öppnas till att se livet,

och att de, vars liv slagits sönder i spillror,

sänds ut i helande frihet.

I det namn, genom vilket du också till oss

har behag denna dag.

I Jesus Kristi namn.


Utdrag ur Salo, Andaktsbok

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

Comments


bottom of page