top of page

Kallelse till bröllop Tjugoförsta söndagen efter pingst


Matt 22:1–14 Jesus sändebud

Bröllop har alltid varit en viktig händelse. Det gällde också den kultur

där Jesus levde. Jesus använde ofta bilden av bröllop i sin förkunnelse och

gjorde det med en oerhörd djärvhet. Han talade om sig själv som brudgummen,

en bild som annars användes om Gud!

Texten berättar om ett

mycket märkligt bröllop. De inbjudna gästerna vägrar att komma fastän

självaste kungen ställer till stort bröllop för sin prins. Man är fräck nog att

säga nej. Det blir hårda bud: mord, nya inbjudningar och utkastning av

den som vågade träda in i festen utan bröllopskläder. Jesus anknyter till

aktuella strömningar i tiden. Man ville inte delta i regentens bröllopsfest

eftersom det innebar att man understödde hans förtryck. Beskrivningen

av den despotiske kungens handlande är också det tidstypiskt.


Jesus använder alltså en händelse som kunde ha hänt under hans tid

och låter det bli en bild av vad som är på gång där han förkunnar. En

liknelse har oftast en poäng, vi ska inte försöka hitta tillämpningar till

alla detaljer. Gud är framför allt ingen despot. Men liknelsen satte igång

tankar då och gör det fortfarande.

• Vilka (sken)orsaker finns i dag till att säga nej till Guds bröllopskallelse?

• Allt är ordnat. Nattvardsbordet är dukat till fest. Kommer vi?

• Duger evangeliets bröllopskläder, Jesus försoning, eller vill vi komma

i egna kläder?

• Många utsända tjänare misshandlas också i dag.

• Gud är fast besluten att det skall bli bröllop. När är bruden redo?


Det kristna budskapet är ett glädjebud. Eller som missionspredikanten

Verner Söderström en gång sade så fint, stilla och lugnt: ”Vi kallar till

bröllop, inte till begravning.” Glädjen motiverar. Jag tänker på kvinnan

som första gången blev farmor. Hon berättade hur hon ville omsluta hela

världen i sin famn.


Som vigselpräst ser jag ofta hur bröllopspar stolta träder fram till altaret. ”Se vem jag funnit? Tänk att hon/han utvalt mig bland alla de andra. Jag känner mig älskad och älskar!” Budskapet bär budbäraren. Så var det också för maratonlöparen som löpte från

Maraton till Aten med budskapet ”vi vann”. Budskapet gav kraft. De första kristna sade när motståndet var hårt. ”Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört.” Vi får ha samma stolthet över att tillhöra Kristus. Berömmelsen finns i honom och över honom. Frimodigheten

har en tendens att börja avta när vi börjar se på oss själva. Det är honom

vi får presentera, inte oss själva.


Budbärarna är olika. Sättet att frambära budet är många. Har du hittat

din plats i sändebudskedjan? Hur ska någon kunna tro om ingen berättar,

frågade Paulus och så är det också i dag. Ibland kan det sägas om

någon ”att han är en så god kristen, han talar aldrig om sin tro”. Och

visst är det sant att livet är det bästa sändebudet. En kristen är den Bibel

världen läser. Men vi kan inte dra oss undan det muntliga vittnesbördet.

Vi har olika gåvor, somliga har gåvan att evangelisera, men alla som tror

på Jesus har uppdraget att vittna om sin Frälsare. På det sätt som Herren

leder. Finns det egentligen någon större glädje och förmån?


Herre,

Tack för dem som fått vara sändebud för mig.

Hjälp och led mig så att jag i min tur

i ord och handling kan bära budskapet vidare.

Till Jesus ära. I hans namn


utdrag ur Boris Salo, Andaktsbok

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

Comments


bottom of page