Sök
  • boris158

Kärlekens övertag Sju

Kärlekens övertag Sjunde söndagen efter pingst Luk 6:27–31 Kärlekens lag

Världshistorien är full av berömda tal och uttryck. Martin Luther Kings ”I have a dream”, John F Kennedys ”Fråga inte vad landet ska göra för dig utan vad du kan göra för landet!” och Winston Churchills ord om ”blod, svett och tårar” när England stod på randen till ett krigsutbrott är några bevingade ord. Det finns ändå en predikan som är hästlängder före i spridning och aktualitet. Jesus bergspredikan är världshistoriens mest berömda tal.

Jesus uppmaning att vända andra kinden till är kanske de mest uppseendeväckande, bekanta och kanske mest stötande orden i bergspredikan.


Är något sådant möjligt och realistiskt? Vad menade Jesus egentligen?

Ja, han menar åtminstone inte att du ska bli en dörrmatta som andra trampar på. Han talar inte om att man ska stå oberörd och likgiltig när människor handlar orättvist mot varandra. Jesus säger inte att om någon slår ditt barn på högra kinden så ska du också vända barnets andra kind till! Vad kan det då handla om?

Att slå någon på den högra kinden innebar att man använde handens baksida, något som på Jesus tid uttryckte förakt. Den som uttryckte föraktet väntade sig en motattack i någon form. Vad händer när någon vänder andra kinden till? Jo, den som slagit blir överrumplad. När man vänder andra kinden till får man ögonkontakt. Man ser in i sin motståndares ögon. Kärlekens överraskande manöver gör att den andre gapar av förvåning. Ondskan blir ställd, den rusar ut i tomma intet när den inte finner det motstånd den väntade sig. Den slagne har plötsligt övertaget.

Att ta emot det första slaget är det passiva motståndets lag. Att vända andra kinden till är den oväntade aktivitetens väg och åstadkommer undret, en ny vändning. Kärleken tar på ett oväntat sätt initiativet. Den agerar. Ondskan missar sitt mål. Den lyckas inte åstadkomma ny ondska och står ensam kvar. Andra tillvägagångssätt är alltför vanliga. Man kan välja att tillämpa djungelns lag, den obegränsade och otyglade hämnden. Eller man kan välja rättvisans lag, den begränsade hämnden; ”öga för öga och tand för tand”. Lika för lika. Jämt ska vara jämt. Djungelns lag vill krossa den andres huvud. Rättvisans lag tar sikte på att det onda inte ska spridas och bli ännu värre.

Jesus målsättning i bergspredikan är något mera, ingenting mindre än förvandlade hjärtan. Den offensiva kärleken ser längre än rättvisa: fienden försöker krossa ditt huvud, du försöker som kristen att beröra hans hjärta.

Jesus motiverar sin uppmaning till nästankärlek med att fienden också är föremål för Guds kärlek och omsorg. Ofta gör vi tvärtom. Vi utgår från att Guds ord gäller oss på ett annorlunda sätt än de andra. Vi är nådiga mot oss själva, men hårda mot andra.

För Jesus är den gyllene regeln en helt naturlig konsekvens: tänk efter hur du själv skulle vilja bli behandlad, gör så mot din nästa. Och dessutom: det förbarmande som jag mött hos Jesus vill jag ge vidare. Han har ju visat kärlek till oss som ofta är fiender till det han vill.


Herre Jesus Hjälp mig att se dig i min nästa och se på min nästa med dina ögon

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Glad förvaltare Tionde söndagen efter pingst

1 Petr 4:7–10 Trofast förvaltning av Guds gåvor Jag blir glad då jag tänker på henne. Och hon var glad. Som pensionär hade hon på ett oväntat sätt fått nytt innehåll i sitt liv. Hon hade fått ett arv

Trångt, men rymligt

Nionde söndagen efter pingst Matt 7:13–14 Sanning och sken Ord och bilder kan börja leva sitt eget liv utanför det sammanhang där de hör hemma. Och det kan innebära att budskapet går om intet. Jesus u

Påklädd och avklädd

Matt 17:1–8 Kristus förhärligad Jesus var samtidigt Gud och människa. Han var inte ibland det ena och ibland det andra. Utan att upphöra att vara Gud avstod han från det som hör det gudomliga till. In