Sök
  • boris158

Jesus är bäst!! Första söndagen i advent

Adventstiden

Jesus är bäst!! Första söndagen i advent

Matt 21:1–9 Din konung kommer i ödmjukhet


Under mina tio år i Helsingfors kunde jag inte undgå att reflektera över

Mannerheimstatyn vid huvudgatan i huvudstaden. Stolt och reslig sitter

marskalken på en ståtlig stridshäst. Statyn påminner kommande

generationer om en viktig tid i landets historia.

När man besöker Jerusalem och befinner sig på Olivberget kan man

ibland få erbjudandet att rida på en åsna ned för Olivberget mot stadens

centrum. Vid mitt första besök i Israel blev det aldrig av, så när tillfället

gavs den andra gången passade jag på. Det gav mig många tankar. Jag

bär fortfarande på upplevelsen av att fötterna nästan nådde till marken!


Ett kroppsminne för livet. En åsna ger ingen hög plattform. Jesus valde

medvetet en åsna för sitt intåg i huvudstaden. Det var både uppseendeväckande

och avslöjande.


Uppseendeväckande? Javisst. Romarrikets medborgare kände till

seden att krigsherren kom ridande på en ståtlig krigshäst med fångar i

släptåg. Vi kan vara säkra på att de första kristna möttes av skratt och

förlöjliganden när de presenterade sin Herre. Men trots allt berättar

de om att Jesus från Nasaret kom inridande i huvudstaden på en åsna.

Varför? Jo, därför att det hänt. Trovärdigt i allra högsta grad.


Avslöjande? Javisst. Jesus proklamerar genom valet av fortskaffningsmedel

sin avsikt. Hans karaktär kommer fram på samma sätt som våra

fordon också kan säga en hel del om ägaren. Ibland kan ju till och med

bilen likna chauffören på samma sätt som hunden kan avspegla sin

husse! Jesus val av åsna visar hans karaktär och avsikt. De som granskade

den ridande gestalten blev nog inte klara över vad de såg. En

målmedveten man, engagerad, ja, det såg de. Men det syntes fortfarande

att han hade gråtit. De såg leendet och hans glädje över barnens

lovsångsrop blandat med en skarp blick mot templet.

Jesus befinner sig i en helt annan dimension än de makthavare som

måste hävda sig. Han är med profetens paradoxala ord segerrik i sin

ödmjukhet och ringhet. (Sakarja 9:9)


Jesus är en helt annorlunda kung. ”Hosianna, Hosianna, hurra, hurra”

– vad Jesus är bra! Ja, han är bäst. Eller som min dåvarande sjuåring så

finurligt skrev på en teckning: ”Jesus är bäst, pappa är präst.” Och ändå

– de som hyllade honom visste inte vad Jesus hade i tankarna. De gav

honom Messiasropet, men de förstod ännu inte hurudan Messias han

var. Då skulle de ha ropat ännu innerligare ur hjärtats djup. För ordet

hosianna betyder egentligen ”fräls oss”, ”hjälp oss”.


Advent. Vet vi egentligen vad vi håller på att förbereda? Folket hade

glömt vad hosiannaropet riktigt handlade om. Hur är det med vårt

adventsfirande? Det är så mycket som vill ta över. Julen är redan utannonserad

och blir snabbt bortrealiserad innan den ska börja på riktigt.

Men advent behövs om det ska bli jul på riktigt. Den kyrkliga traditionen

ger oss nu fyra veckor av förberedelse inför festen. När vi tar del av

den lilla fastan, som advent också kallas, blir prioriteringarna klarare. Vi

inser att Jesus inte kommer i den yttre glansen och prakten utan till den

som ropar ut sitt hosiannarop ur hjärtats djup. Låt oss be när vi tänder

det första ljuset i adventsljusstaken:


Helige Gud

Hosianna, ingen är som du.

Tack för att du hör vårt hosiannarop.

Kom och hjälp oss, rädda oss, befria oss

också under det här nya kyrkoåret.

I Jesus namn.


Utdrag ur Salo, Andaktsbok. Boken innehåller också uppslag för veckans olika dagar med möjlighet till fördjupning av veckans tema.

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Glad förvaltare Tionde söndagen efter pingst

1 Petr 4:7–10 Trofast förvaltning av Guds gåvor Jag blir glad då jag tänker på henne. Och hon var glad. Som pensionär hade hon på ett oväntat sätt fått nytt innehåll i sitt liv. Hon hade fått ett arv

Trångt, men rymligt

Nionde söndagen efter pingst Matt 7:13–14 Sanning och sken Ord och bilder kan börja leva sitt eget liv utanför det sammanhang där de hör hemma. Och det kan innebära att budskapet går om intet. Jesus u

Påklädd och avklädd

Matt 17:1–8 Kristus förhärligad Jesus var samtidigt Gud och människa. Han var inte ibland det ena och ibland det andra. Utan att upphöra att vara Gud avstod han från det som hör det gudomliga till. In