top of page

Jag tog livet av en kamrat Trettonde söndagen efter pingst

Jag tog livet av en kamrat Trettonde söndagen efter pingst

Mark 7:31–37 Jesus är helare

Orden har en väldig makt. De skadar och de helar. Jag minns hur gymnasieflickans

ord grep mig: “Jag tog livet av en kamrat. Det var så lätt,

bara att öppna munnen, så var det över.” Ord kan vara så kraftiga att de

förstör livet för en medmänniska för en lång tid framöver.

När någon dött blir de sista dagarnas händelser viktiga. Man går igenom

det som hänt gång på gång. Man återkommer till den dödes sista ord. Jag

har tänkt på det sista Jesus sade. Hans “sju ord” på korset. Helande ord.

Vi ska se litet närmare på dem och vad de betyder för våra ord.


Förlåtelseordet – ”Fader förlåt dem ...”

Orden riktas till dem som i övermod mobbat och torterat Jesus. Förlåtelsen

är förvandlande, alltifrån förlåtelsen i hem och äktenskap till

förlåtelseprocessen efter apartheid i Sydafrika. Det finns ingen annan

livsväg – allt annat är bara förlängt lidande och destruktivitet.


Omsorgens ord – ”Mor, se din son. Son, se din moder.”

Orden riktas till Jesus mor Maria och lärjungen Johannes. Jesus uttalar

orden i stor omsorg. Ord av omsorg, kärlek, tröst, uppskattning och

omtanke frigör oxytocin, de goda hormonerna i kroppen. Till helande.

Övergivenhetens ord – ”Min Gud, min Gud, varför ...”


Övergivenhetens rop ekar också i dag. Syndafallet med dess följder gör

att många varför ropas ut över världen. Och ändå, en kristen vet att

eftersom Jesus bar ondskans konsekvenser och genomled övergivenheten

gäller psalmens ord: “För att du nedsteg ... vet vi att ingen ensamhet

finnes mer, vet vi var Gud är.” Mitt i smärtan. Hos den som vill ha

honom vid sin sida.


Svaghetens ord – ”Jag törstar.”

Jag behöver hjälp. Jag har det svårt. När vi vågar visa oss svaga öppnas

porten till livet. Gemenskap växer inte i duktighet utan i svaghet.

Företagsledare som vågar visa sig sårbara är de mest framgångsrika. De

makar som vågar visa sårbarhet har mycket närhet i relationen. De barn

som får uppleva att föräldrarna medger fel respekterar sina föräldrar.

Det är när vi öppnar våra hjärtan som vi och andra får hjälp. Vi bär

varandras bördor. Inte bara andras. Det är skönt att få vara svag ... man

blir stark.


Segerordet – ”Det är fullbordat!”

Triumfens rop mitt i smärtan. Världshistoriens mäktigaste jubelrop

ljuder till ackompanjemang av spikslag, spott och spe. ”Det är fullbordat!”

Det tjocka draperiet i templet rämnar. Synden är övervunnen,

djävulen är besegrad. Vägen till Gud är öppnad. Människa fröjda dig!

Därför finns lovsång, ibland tyst och stilla, ibland högljudd i en kristen

människas liv.


Hoppets ord – ”I dag skall du vara med mig i paradiset.”

Ingen människa orkar leva utan hopp. Utan hopp stannar hjärtat. Orden

till mördaren anger att det inte finns några hopplösa fall. En sådan syn

behöver vi ha på oss själva och andra. Och också tala ut den.


Överlämnandets ord – ”I dina händer befaller jag min ande.”

Jesus överlämnar livet åt sin himmelske Fader. Att överlämna saker och

ting åt någon annan är svårt, men viktigt. Det vet varje människa som

stått inför en operation. Varje kväll utgör en förberedelse inför det stora

uppbrottets dag. Överlåtelse är både en övning i att leva och att dö.


Herre, hjälp oss att

tala mera med ditt sinnelag.


Utdrag ur Salo, Andaktsbok


3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

Comentários


bottom of page