top of page

Inre städning Tredje söndagen i advent


Matt 11:2–10 Bered väg för konungen

Det är oftast mycket på gång de här veckorna. Vi tar varje dag del av erbjudanden av olika slag. ”Julen är nära! Missa inte vårt erbjudande! Köp!” Mitt i julkommersen, julstressen, förberedelserna och julfesterna gör sig en annan röst påmind. En röst från öknen. Rösten från en man klädd i kamelhårskläder. Han är som en härold som proklamerar kungens härkomst. Och kungens rike.


Evangelisten Markus sammanfattade senare kungens närvaro i några kärva, korta sentenser: “Tiden är fullbordad!

Guds rike är nära! Omvänd er! Tro evangelium!”


Tiden är fullbordad!

Barnen som öppnar luckorna i adventskalendern vet vad det betyder. Dagen närmar sig. I Jesus mun betyder det att profetiornas luckor har öppnats. Nu hade han kommit. Messias. Vi lever i uppfyllelsens tid – men samtidigt också i väntans. Tiden närmar sig för hans ankomst på himmelens skyar.


Guds rike är nära!

Jesus ord slår ner som en bomb, i positiv mening. Festen kan börja! Guds rike har kommit med glädje, rättfärdighet och frid! Mitt i våldets värld stiger kärleken, försoningen och gudsnärvaron in – i en människas gestalt. Guds rike är nära! Jesus ropade ut ett glädjebud, långt mer än vår tids erbjudanden. Han proklamerade seger över ondskan. Ljusets makt över mörkret. Jesus rop om att Guds rike är nära var ett glädjebud – och är ett glädjebud.


Vänd om!

Meningslöshet, tomhet, våld, det onda samvetets tyranni och dödsfruktan behöver inte vara det sista i ditt liv. Guds rike finns! Budskapet ljuder till oss: Vänd om Finlands folk! Vänd om från de nygamla gudarna.


Vänd om från mammon – penningbegärets gud som i kall beräkning överger sina offer; bachus – dryckenskapens och frosseriets gud som i sin oförmåga att tillfredsställa bara fordrar mer och mer; ratio – förnuftets kalla gud, som tror sig vara själv nog utan Gud, egot – själviskheten som bara ser till egna fördelar; afrodite – sexualitetens lössläppthet som förstör relationer i hem och familj; mars – våldsförhärligandets gud som tränger sig in i både barns och vuxnas tankevärld. Nordens folk, Finlands

folk – vänd om innan det är försent! Inse din situation, bekänn

din synd!


Tro evangelium!

Det finns något att vända om till. Jesus ord lyser som ett härligt ljus i adventsmörkret. Det finns en annan väg och en annan möjlighet, ett sant livserbjudande. Guds rike är här i Jesus Kristus. Reklamens erbjudanden tar vi alltid med en nypa salt. Det liksom hör till att man överdriver. Jesus däremot visar med hela sitt liv och sin gärning att det han säger inte är tomma ord.


Blinda fick sin syn, halta gick, spetälska blev rena och döda uppstod. Människor fick nytt hopp. Han befriar också i dag från “syndens, dödens och djävulens våld”. En ny syn på Gud, medmänniskan och en själv växer fram. Gud är inte långt borta, han är nära. Medmänniskan är varken ett medel för vår framgång eller en motståndare, utan en medmänniska. Och man behöver varken se ner på sig själv eller upp till sig själv. Guds rike är nära med nya möjligheter.


Himmelske Far.

Du som sände Johannes att bereda väg för din son.

Låt också i dag ditt ord ljuda så klart

att det blir städning i våra liv

så att ditt rike får ta gestalt i oss.

I Jesus namn.
2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Insändare i Kyrkpressen

Jesus född i Betlehem Lämpligt inför julen fick Kyrkpressens läsare av en respekterad historiker höra att julbudskapet av allt att döma saknar historisk förankring. Det är glädjande att en historiker

En liten dag med stor betydelse.

Förra söndagen så firades reformationsdagen. En dag som ofta går förbi men, men med stor betydelse. Jag vill så här i slutet av reformationsveckan skriva ner några konsekvenser av reformationen, flera

Firmajulfester

Senast veckoslut började de. Firmajulfesterna. Vem har lagt märke till det? Jo polisen. Det behövdes mera utryckningar för att reda ut oroligheter i hem och bråk i och utanför restauranger. När pande

Comments


bottom of page