Sök
  • boris158

Inre städning Tredje söndagen i advent


Matt 11:2–10 Bered väg för konungen

Det är oftast mycket på gång de här veckorna. Vi tar varje dag del av

erbjudanden av olika slag. ”Julen är nära! Missa inte vårt erbjudande!

Köp!” Mitt i julkommersen, julstressen, förberedelserna och julfesterna

gör sig en annan röst påmind. En röst från öknen. Rösten från en man

klädd i kamelhårskläder. Han är som en härold som proklamerar kungens

härkomst. Och kungens rike. Evangelisten Markus sammanfattade

senare kungens närvaro i några kärva, korta sentenser: “Tiden är fullbordad!

Guds rike är nära! Omvänd er! Tro evangelium!”


Tiden är fullbordad!

Barnen som öppnar luckorna i adventskalendern vet vad det betyder.

Dagen närmar sig. I Jesus mun betyder det att profetiornas luckor har

öppnats. Nu hade han kommit. Messias. Vi lever i uppfyllelsens tid –

men samtidigt också i väntans. Tiden närmar sig för hans ankomst på

himmelens skyar.


Guds rike är nära!

Jesus ord slår ner som en bomb, i positiv mening. Festen kan börja! Guds

rike har kommit med glädje, rättfärdighet och frid! Mitt i våldets värld

stiger kärleken, försoningen och gudsnärvaron in – i en människas

gestalt. Guds rike är nära! Jesus ropade ut ett glädjebud, långt mer än

vår tids erbjudanden. Han proklamerade seger över ondskan. Ljusets

makt över mörkret. Jesus rop om att Guds rike är nära var ett glädjebud

– och är ett glädjebud.


Vänd om!

Meningslöshet, tomhet, våld, det onda samvetets tyranni och dödsfruktan

behöver inte vara det sista i ditt liv. Guds rike finns! Budskapet ljuder

till oss: Vänd om Finlands folk! Vänd om från de nygamla gudarna.

Vänd om från mammon – penningbegärets gud som i kall beräkning överger sina offer; bachus – dryckenskapens och frosseriets gud som i sin oförmåga att tillfredsställa bara fordrar mer och mer; ratio – förnuftets kalla gud, som tror sig vara själv nog utan Gud, egot – själviskheten som bara ser till egna fördelar; afrodite – sexualitetens lössläppthet som

förstör relationer i hem och familj; mars – våldsförhärligandets gud som

tränger sig in i både barns och vuxnas tankevärld. Nordens folk, Finlands

folk – vänd om innan det är försent! Inse din situation, bekänn

din synd!


Tro evangelium!

Det finns något att vända om till. Jesus ord lyser som ett härligt ljus i

adventsmörkret. Det finns en annan väg och en annan möjlighet, ett

sant livserbjudande. Guds rike är här i Jesus Kristus. Reklamens erbjudanden

tar vi alltid med en nypa salt. Det liksom hör till att man överdriver.

Jesus däremot visar med hela sitt liv och sin gärning att det han

säger inte är tomma ord.


Blinda fick sin syn, halta gick, spetälska blev rena och döda uppstod.

Människor fick nytt hopp. Han befriar också i dag från “syndens, dödens

och djävulens våld”. En ny syn på Gud, medmänniskan och en själv

växer fram. Gud är inte långt borta, han är nära. Medmänniskan är

varken ett medel för vår framgång eller en motståndare, utan en medmänniska.

Och man behöver varken se ner på sig själv eller upp till sig

själv. Guds rike är nära med nya möjligheter.


Himmelske Far.

Du som sände Johannes att bereda väg för din son.

Låt också i dag ditt ord ljuda så klart

att det blir städning i våra liv

så att ditt rike får ta gestalt i oss.

I Jesus namn.

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Glad förvaltare Tionde söndagen efter pingst

1 Petr 4:7–10 Trofast förvaltning av Guds gåvor Jag blir glad då jag tänker på henne. Och hon var glad. Som pensionär hade hon på ett oväntat sätt fått nytt innehåll i sitt liv. Hon hade fått ett arv

Trångt, men rymligt

Nionde söndagen efter pingst Matt 7:13–14 Sanning och sken Ord och bilder kan börja leva sitt eget liv utanför det sammanhang där de hör hemma. Och det kan innebära att budskapet går om intet. Jesus u

Påklädd och avklädd

Matt 17:1–8 Kristus förhärligad Jesus var samtidigt Gud och människa. Han var inte ibland det ena och ibland det andra. Utan att upphöra att vara Gud avstod han från det som hör det gudomliga till. In