Sök
  • boris158

Hjärtat på rätt ställe Femte söndagen efter pingst

Luk 6:36–42 Var barmhärtiga

Jesus praktiserade sin undervisning. Ord och handling var integrerade

i honom. Det gällde också hans ord om barmhärtighet. Han levde i

och utstrålade barmhärtighet. Han hade hjärtat på rätt ställe. Men vad

innebär det för oss att vara barmhärtiga och inte döma?


Yanit och Reven Ross, mångåriga missionärer i Israel och Sydafrika,

definierar barmhärtighet i sin undervisning utifrån bergspredikan så här:

• Barmhärtigheten tillåter andra att misslyckas och ändå får de vår

kärlek. Vi förlöjligar eller kritiserar inte andra när de misslyckas.

• Barmhärtigheten älskar och behandlar en annan som en person

med värde också när han eller hon gör det som är ovärdigt. Barmhärtigheten

försvarar, älskar och beskyddar.

• Barmhärtigheten väljer att se det goda, också när det finns bara litet

gott att se.

• Barmhärtigheten vänder förläget bort huvudet när den konfronteras

med andras fel och brister.

• Barmhärtigheten känner smärta när andra skäms. Barmhärtigheten

gläds inte när någon misslyckas utan täcker snabbt över synden med

förlåtelse.

Barmhärtighetens motsats är enligt Jesus att döma. Paret Ross beskriver

olika former av felaktigt dömande:

• Juridiskt – att snoka i andras officiella eller civila angelägenheter.

• Övermodigt – att döma utifrån misstankar eller tro på obekräftade

rykten.

• Skenheligt – att upptäcka små fel hos andra och samtidigt vara likgiltig inför egna synder och verka helig samtidigt som man ger efter för begär eller kompromisser.

• Skyndsamt – att tänka det värsta om någon innan saken är utredd

eller innan det finns bevis för att misstankarna stämmer.

• Orättfärdigt eller orättvist – att ignorera allt som är gott och rätt i

en annan och bara se det som är otillfredsställande.

• Obarmhärtigt – att vara obarmhärtig och snabbt döma andra.


Hur hör uppmaningen att inte döma ihop med att stå för det som är

sant och rätt? Vissa saker är ju riktiga och andra felaktiga. Ingen mår

till exempel bra av att bryta mot de tio buden. Stöld, äktenskapsbrott,

svordomar, snikenhet är fel. Eller hur? Men om man inte ska döma?

Får man då inte säga att något är fel? Jovisst får man det. Sanning och

barmhärtighet är syskon.


När jag dömer en person tar jag avstånd ifrån personen. Jag distanserar

mig med min förkastelse från honom. Också när jag inte bekymrar

mig om när min medmänniska gör något fel så dömer jag honom! Indirekt.

Mitt handlande säger att min medmänniska är så litet värd att det

inte lönar sig att ödsla tid på personen ifråga.

Barmhärtigheten däremot utgår från den andra människans behov

och situation. Man går i den andres skor ett tag och försöker se situationen

från hans synvinkel. Barmhärtigheten kan då utmynna i uppmuntran,

men också i tillrättavisning och förmaning. Men innan man börjar

ta ut flisan ur den andres öga så har man först tagit itu med bjälken i

sitt eget.


För att ännu anknyta till undervisningsmaterialet jag nämnde. ”Vi

kan bara hjälpa dem som vi har en relation till ... Grunden är att de

upplever att vi bryr oss.”


Öppna mina knutna händer, Herre

Slut dem sedan ömt och varsamt

om min broders knutna hand.

I Jesu namn (Bönbok)Texten hämtad ur Boris Salo; Andaktsbok kan lyssnas på


https://soundcloud.com/user-323989426

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Glad förvaltare Tionde söndagen efter pingst

1 Petr 4:7–10 Trofast förvaltning av Guds gåvor Jag blir glad då jag tänker på henne. Och hon var glad. Som pensionär hade hon på ett oväntat sätt fått nytt innehåll i sitt liv. Hon hade fått ett arv

Trångt, men rymligt

Nionde söndagen efter pingst Matt 7:13–14 Sanning och sken Ord och bilder kan börja leva sitt eget liv utanför det sammanhang där de hör hemma. Och det kan innebära att budskapet går om intet. Jesus u

Påklädd och avklädd

Matt 17:1–8 Kristus förhärligad Jesus var samtidigt Gud och människa. Han var inte ibland det ena och ibland det andra. Utan att upphöra att vara Gud avstod han från det som hör det gudomliga till. In