top of page

Kurser

Vi har under årens lopp märkt att kurser är en ypperlig verksamhetsform att utifrån kristen tro möta nutidsmänniskan där hon befinner sig. Kurser är tidsmässigt begränsade. De ger möjlighet till gemenskap, delaktighet och fördjupning och når människor i aktiv ålder. Vi har erfarenhet av följande kurser som vi gärna vill inspirera andra att också satsa på.

 

  • Alpha- en kurs i kristen tro, har vi varit delaktiga i sedan 1997. Den har betytt otroligt mycket för oss själva och varit en kraftkälla när vi sett tron väckas, fördjupas och växa hos kursdeltagare. Mer info www.aphasverige.com

 

  • Efter att ha använt Betamaterial växte behovet av mera uppföljningsmaterial. Vi översatte därför också Reuwen och Yanit Ross lärjungaskapsmaterial: två häften utifrån Bergspredikan och Vision för lärjungaskap. Vi rekommenderar materialet varmt. Mer info från vår bokkatalog och beställning via vår webshop.

 

  • Våren 2018 höll Boris en bönekurs ”Herre. Lär oss att be” omfattande åtta samlingar. Materialet byggde på Boris prästmötesavhandling om bön. Materialet har utgetts som kursbok så att också andra kan använda det materialet. Boken Bönens ryggrad och avstamp. Om Herrens bön fungerar både som studiematerial för böne- och samtalsgrupper och som en ledd kurs. Beställning via vår webshop. Boris har själv hållit bönekursen i Jakobstads svenska församling, Betaniakyrkan i Jakobstad och också under en weekend på Inremissionshemmet i Larsmo. Våren 2021 inspelades kursmaterialet i i åtta avsnitt av Förbundet Kyrkans Ungdom och kan ses på ViBoSa YouTube. Man kan ta del av materialet på egen hand men bäst fungerar det i hem makar emellan, eller i en bönegrupp.  Det ger stort mervärde om alla deltagare kan ha ett eget bokexemplar.

  • Boris bok Fri från stress och tristess. Ett vidare perspektiv på stress och utmattning använde vi som kursbok för en stresshanteringskurs omfattande sex träffar denna vår. Kursen gav mersmak.

 

  • Vid en Alphakonferens i församlingen Holy Trinity Brompton i London fick vi information om Äktenskapskursen och förberedelsekursen inför äktenskap och började år 2000 med bägge kurserna. Under snart 20 års tid har det blivit kring 50 kurser med omkring sammanlagt cirka 2000 deltagare. Förberedelsekursen fick vi tillstånd att ha som en weekend på grund av att deltagarna kommer från ett vidsträckt område. Det blev sammanlagt 17 trettondagshelger i följd. Till vår stora glädje har nu tre unga par tagit över weekenden. 

 

  • Kursen för småbarnsföräldrar har vi också introducerat och rekommenderar också den varmt. www.aphasverige.com

 

  • Som uppföljning av äktenskapskursen översatte vi och gav ut Kansan Raamattuseuras parmaterialet Tillsammans, Lämpligt att använda som gruppmaterial i hemmiljö.

  • En serie utifrån Boken Källor till arbetsglädje har inspelats och kan användas tillika med boken som kurs, det samma gäller materialet i böckerna Välsignade samtal. och Den stora berättelsen.  

bottom of page