top of page
IMG_8061 kopia.JPG

Föreläsningsämnen

Vi kan medverka vid

* Inspirationstillfällen inför kurser av olika slag, som Alpha, äktenskapskurser,

stresshanteringskurs, lärjungakurs och bönekurs. 

  • Leda kurser, weekender och tyst retreat

  • Samlingar för män/kvinnor

  • Personalträffar

  • Arbetsplatsskolning

 

När vi föreläser tillsammans gör vi det i dialogform

Exempel på föreläsningsämnen:

 

Allmänt:

- Kraftkällor - att möta inre och yttre stress

- Stressens olika ansikten. Att möta inre och yttre stress.

- Relationerna och livshälsa/relationernas betydelse för livshälsan

- Livet som relation

- Livskraft

- Jagbilden

- Energislukare och Energigivare

- Parrelationen:

- Äktenskapets friskvård

- Att växa i parrelationen

- Tid för varandra

- Att växa i närhet

- Att hålla passionen levande

- Parrelationen- livskraft eller stressfaktor

- Föräldrar-barn:

- Relationer i hemmet

- Att ge sina barn det allra bästa

- Vuxet föräldraskap

- Relationen mellan föräldrarna som barnets hem

- Föräldraskap -gåva- utmaning

- Kristen fostran som trinitarisk trosintegrering

Boris om livsåskådning och tro

- Äntligen, det är måndag - om en sund syn på arbetet

- Arbetsetik och buden

- Källor till arbetsglädje

- Livsglädje och arbetslust

- Arbetsmotivationens grundpelare 

- Stressens olika ansikten - att hantera yttre och inre stress

- Trinitarisk livshållning

- Trosbekännelsen och människovärdet

- Integering av Credo, dekalog och Herrens bön

- Katekesmeditation - en förlorad skatt

- Att be Fader vår

- Markusevangeliet - den stora berättelsen

- Nya Testamentets trovärdighet

- Jesus från Nasaret - alltid aktuell

- Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet?

- Troslivets utveckling

- Lärjungaskapets nyckelord

- Om profetia och profetiskt tilltal

- Om Guds ledning 

Kontakta oss
bottom of page