top of page

BORIS FÖRFATTARSKAP och andliga resa

Uppdraget jag fick år 1991 av prästerna i Borgå stift att skriva en synodalmötesavhandling (prästmötesavhandling) satte igång en process som allra minst jag själv hade kunnat förutse.

 

Uppdraget var att skriva om bön och det utmynnade i boken Livets språk. Böneteologi och bönepraxis utgående från Fader vår-bönen. Boken utkom sedan också på Libris förlag i Sverige och ledde också till en lekmannaversion Livets bön att be bönen Fader vår. Nu långt senare är cirkeln sluten i och med boken Bönens ryggrad & avstamp. Om Herrens bön där jag visar på hur böneämnena i Herrens bön kan praktiseras.

Fördjupning i Herrens bön och en för mig en ny upptäckt av Luther ledde  fram till skriften Skattkistan och boken Vardags-tro, katekesmeditation en bortglömd skatt där jag ville visa på hur Herrens bön, trosbekännelsen och de tio buden är sammanfattningen av Guds ord och kan appliceras på allt i livet. Boken Vardags -Tro har också utkommit på finskt och danskt förlag. 

Samtidigt växte intresset att fördjupa mig i Jesusberättelsen. De första impulserna hade jag fått via bibelkommentarer av biskop Bo Giertz och professorn och biskopen Elis Gulin. Det hela ledde fram till en egen bibelkommentar Berättarglädje. Evangelium enligt Markus och de apologetiska småskrifterna Trovärdigt och Kan död man leva. Markusevangeliet fortsatte att leva hos mig vilket ledde till önskan att i den memoringsanda det var skrivet lära mig det utantill. Det ledde till nya upptäckter vilket gjorde att bibelkommentaren utvidgades i en ny upplaga och till boken Jesusberättelsen. Fiktion eller verklighet. Den andra upplagan kom ut i samarbete med Semnos förlag i Sverige.

Parallellt med det här fortsatte Vivians och mitt engagemang i relationsfrågor och äktenskapskurser vilket ledde fram till två gemensamma produkter: Småskriften Konsten att älska, vårt mest sålda produkt och boken Den Kära leken. Om kärlek, äktenskap och sex. Till relationsområdet hör också boken Fri från press och tristess. Ett vidare perspektiv på stress och utmattning. Boken var en konsekvens av föreläsningar på området och iakttagelsen att utmattningen ofta behandlas så ensidigt.

Både fördjupning i bibeltexten och i relationsfrågor utmynnade i boken Öppen famn. En bok om föräldraskap där jag utgående från berättelsen om när Jesus välsignade barnen behandlar synen på barnens värde, barnuppfostran och den kristna fostran. Också den boken kom ut i en andra reviderad upplaga tillsammans med Semnos bokförlag. . Presentboken Tankvärt & Tänkvärt utgjordes utgående från reflektionen att så många ”roliga” historier berättas där äktenskapet kommer i dålig dager. Jag ville göra en allmänmänsklig lättillgänglig motbok som visar på relationernas stora betydelse. Boken utkom också på finska och engelska eftersom många företag ville ge den som gåva åt anställda.

När man en gång börjar skriva är man tydligen fast! Inom området spiritualitet och andlig vägledning utkom småskriften Vägen Om trons uppkomst och utveckling. Boken  En bok om julen innehåller allt från roliga anekdoter till djup teologi om julens under. En gammal önskan att skriva en Andaktsbok med fördjupning i trosvandringen förankrad i kyrkoårets texter och teman utkom år 2015. Forskning i Larsmo kyrkas historik och allt flera självårdssamtal utmynnade i en själavårdsroman Den tomma ramen. Den finns också som ljudbok. 

Källor till arbetsglädje, en bok om arbetets utmaningar och glädje och de kraftkällor den kristna tron har att ge på det området. utkom i november 2019  och vi gav också ut en finskspråkig version Lähteitä työn iloon.

Boken Välsignade samtal utkom i november 2020, en bok om var dags själavård. Jag förankrar tematiken i den kristna trons huvudkällor trosbekännelsen, buden och bönen Fader vår.  Den senaste boken är Den stora berättelsen. En vandring genom Markusevangeliet. Boken är en komplettering och fördjupning av boken Berättarglädje.  

Däremellan har vi också redigerat eller översätt och låta trycka några andras alster, bl.a. av min farbror Paul Salo, Rune Månsson, Håkan Streng, paret Ross och biskop emeritus Erik Vikströms bok "Jag Johannes. Uppenbarelseboken återberättad i dag."  De två senaste utgivna böckerna (2022) av andra är Erik Vikströms andaktsbok Ny dag, Ny nåd och Maria Lindh-Hindsbergs roman Sällsamt lyser sorgen

Som läsare kanske man undrar vilka livsinsikter en författare drivs av. Jag ger två svar på den frågan: Dels min andliga resa och dels tio ahaupplevelser.

Min andliga resa (ur boken Vardags-tro)

Jag växte upp i en miljö som präglades av en kyrklig väckelserörelse. Den personliga avgörelsen för Herren Jesus Kristus betonades. Den andra trosartikeln var i fokus.

Sedan kom jag som ung präst till Helsingfors. I prosteriets ungdomsarbete mötte jag andra dimensioner av tron. Den första trosartikeln lyftes fram i form av ansvar för miljön och skapelsen. Ibland såg man ner på det kyrkliga väckelsearvet.

 

Jag tjänstgjorde i en församling där det karismatiska inslaget var naturligt i förbön för sjuka och bruk av nådegåvor. Mina erfarenheter som gymnasist i mötet med den karismatiska rörelsens svallvågor bekräftades. En glädje över högmässans rika liturgi fylld med tillbedjan och lovsång växte också fram.

 

De tio åren i Helsingfors innebar att den andra trosartikeln fick kompletteras med den första och den tredje. Samtidigt fick den andra trosartikeln fördjupas. Jag började förstå Luthers ord om vikten av att se skillnaden mellan lag och evangelium och deras funktion i samvetet. Lagen dödar, evangeliet ger liv. Väl tillbaka i Österbotten fick också retreaten och stillheten ge fler aspekter på den tredje trosartikeln.

Tio ahaupplevelser som påverkat författarskapet och växt fram som följder av författarskapet.


 

  1. Trosbekännelsen, buden och Fader vår sammanfattar Bibeln och visar därmed vad som är primärt och sekundärt i kristen tro.

  2. Gud verkar samtidigt som Fader, Son och helig Ande. Därför bör alla tre trosartiklar hållas samman både i vardags- och församlingsliv.

  3. Herrens bön som bönelivets ryggrad och avstamp.

  4. Den stora skillnaden mellan att leva under lag eller under nåd, i prestationsidentitet eller i kärleksidentitet.

  5. Att bejaka både att allt i livet inte har en mening, men också Guds möjligheter att ge det svåra en mening och att leva i paradoxen Guds rike är här – dock inte ännu.

  6. Markusevangeliet som Petrus chockerande, trovärdiga och realistiska ögonvittnesskildring av Jesusberättelsen.

  7. Relationernas avgörande betydelse för den enskildes välbefinnande och för hela samhället och därmed friskvård av relationer som den naturligaste och mest effektiva vården.

  8. Att inse skillnaden mellan sår och synd i själavården och deras olika behandling.

  9. Vikten av att hålla ihop öppenhet och tydlighet, nåd och sanning.

  10. Kurskonceptet som ett ypperligt verktyg att utifrån kristen tro möta nutidsmänniskan i den livssituation hon befinner sig.

bottom of page